Print Friendly, PDF & Email
 • Analyse: Gentamicin
 • Aktuelle legemidler: Gensumycin (Sanofi-Aventis)® og Gentamicin (B.Braun)®
 • Prøvemateriale: Plasma eller serum, volum: 0,5 ml
 • Prøvetakingstidspunkt:
  •Ved dosering x1/døgn anbefales første måling som C0 før 4.dose, deretter måling 2 ganger pr uke hvis nyrefunksjon er stabil. Konsentrasjon målt ca 8 timer etter dose kan brukes for å sikre effekt.
  •Ved dosering flere ganger pr døgn, anbefales C0 (før dose) eventuelt kombinert med maksimumskonsentrasjon (1 time etter infusjonsstart) for å sikre effekt.
  •Anbefalte konsentrasjoner, se Se tabell.
 • Oppbevaring: 1 uke i kjøleskap • Lengre tid: 4 uker i fryser (-20°)
 • Forsendelse: Romtemperatur innen huset
 • Analysemetode: Immunoassay (CEDIA Thermo Fisher Scientific) på Cobas 8000 (Roche)
 • Analyserutine: 24-timers Ø-hjelpsanalyse, svar innen 2 timer etter mottatt prøve
 • Konsentrasjonsområde: 0,24-20 mg/L (verdier over 10 måles ved fortynning)
 • Variasjonskoeffisient: CV≤12%
 • Terapeutisk konsentrasjonsområde: Se tabell
 • Spørsmål om analyseresultater, vurdering osv, Kontakt oss
 • Informasjon om aktuelle legemidler
  Gensumycin®: Felleskatalogen
  Gentamycin (Braun)®: Felleskatalogen
  • Preparatomtaler hos Legemiddelverket finnes nå med lenke direkte i Felleskatalogen, se tab’en «SPC» under preparatomtalene der.
  Legemiddelhåndboka om gentamicin.

Om aminoglykosider og vankomycin

Anbefalte konsentrasjonsområder for voksne:

Antibiotikum Infusjonstid Minimumsverdi («0-prøve») Verdi etter 8 timer (8-timers prøve) Maksimumsverdi (1-times prøve)

Gentamicin
Dosering 1 gang daglig
Dosering 2-3 ganger daglig

30 minutter

30 minutter

<0,5 mg/L

<2 mg/L

1,5 – 4 mg/L

– – –

– – –

6 – 12 mg/L

Tobramycin
Dosering 1 gang daglig
Dosering 3 ganger daglig

30 minutter

30 minutter

<0,5 mg/L

<2 mg/L

1,5 – 4 mg/L

– – –

– – –

6 – 12 mg/L

Amikacin1
Dosering 3 ganger daglig

30 minutter

<10 mg/L

Vankomycin

60 minutter

15 – 20 mg/L

– – –

(i spesielle situasjoner)

1Amikacin analyseres ved behov ved Klinisk farmakologi Ullevål
Tidspunkt for 1-times og 8-timers prøve regnes fra start av infusjon.

Sist oppdatert 25.februar 2021 av Stein Bergan

Sist oppdatert 6.februar 2023 av Stein Bergan