Print Friendly, PDF & Email
 • Analyse: Vankomycin
 • Aktuelle legemidler: Vancomycin (Xellia)®, Vancomycin (Pfizer)®, Vancomycin (Fresenius Kabi)®, Vancomycin (MIP Pharma)®
 • Prøvemateriale: Heparin gel-glass, plasma eller serum, volum: 0,5 ml
 • Prøvetakingstidspunkt:
  •Første måling som C0 før 3. eller 4.dose, deretter måling ca 1 gang pr uke hvis ønsket konsentrasjon er oppnådd, dosering og nyrefunksjon er stabil. Normalt er det kun bunnkonsentrasjonen som måles.
  •Anbefalte konsentrasjoner, se Se tabell.
 • Oppbevaring: 2 døgn i romtemp • 2 uker i kjøleskap • Lengre tid: 12 mndr i fryser (-20°)
 • Forsendelse: Romtemperatur innen huset
 • Analysemetode: Immunoassay (KIMS; Roche) på Cobas c702 (Roche)
 • Analyserutine: 24-timers Ø-hjelpsanalyse, svar innen 2 timer etter mottatt prøve
 • Konsentrasjonsområde: 2-100 mg/L (verdier over 50 måles ved fortynning)
 • Variasjonskoeffisient: CV≤10%
 • Terapeutisk konsentrasjonsområde: Se tabell
 • Spørsmål om analyseresultater, vurdering osv, Kontakt oss
 • Informasjon om aktuelle legemidler
  Vancomycin (Xellia)®: Felleskatalogen
  Vancomycin (Pfizer)®: Felleskatalogen
  Vancomycin (Fresenius Kabi)®: Felleskatalogen
  Vancomycin (MIP Pharma)®: Felleskatalogen
  • Preparatomtaler hos Legemiddelverket finnes nå med lenke direkte i Felleskatalogen, se tab’en «SPC» under preparatomtalene der.
  Legemiddelhåndboka om vankomycin.

Om aminoglykosider og vankomycin

Anbefalte konsentrasjonsområder for voksne:

Antibiotikum Infusjonstid Minimumsverdi («0-prøve») Verdi etter 8 timer (8-timers prøve) Maksimumsverdi (1-times prøve)

Gentamicin
Dosering 1 gang daglig
Dosering 2-3 ganger daglig

30 minutter

30 minutter

<0,5 mg/L

<2 mg/L

1,5 – 4 mg/L

– – –

– – –

6 – 12 mg/L

Tobramycin
Dosering 1 gang daglig
Dosering 3 ganger daglig

30 minutter

30 minutter

<0,5 mg/L

<2 mg/L

1,5 – 4 mg/L

– – –

– – –

6 – 12 mg/L

Amikacin1
Dosering 3 ganger daglig

30 minutter

<10 mg/L

Vankomycin

60 minutter

15 – 20 mg/L

– – –

(i spesielle situasjoner)

1Amikacin analyseres ved behov ved Klinisk farmakologi Ullevål
Tidspunkt for 1-times og 8-timers prøve regnes fra start av infusjon.

Sist oppdatert 25.februar 2021 av Stein Bergan

Sist oppdatert 6.februar 2023 av Stein Bergan