Posts by Stein Bergan

 
 • Metotreksat -ny analysemetode

  Vi legger om til en ny analysemetode for metotreksat, den blir tatt i bruk mandag 1.september 2014. Kortversjonen er at […]

   
 •  
 • Målt GFR (joheksol): ny rekvisisjon

  Vi har en ny rekvisisjon for målt GFR (glomerulusfiltrasjonsrate), dvs «nyrefunksjon». Rekvisisjonen kan lastes ned her, eller ved at man […]

   
 •  
 • Flere analyser i venstremenyen!

  For å få full oversikt over analysene våre, må man skrolle nedover venstremenyen. Vi arbeider også med en mer komplett […]

   
 •  
 • Flukonazol -ny analyse for prosjekt

  For flukonazol er det ikke etablert terapeutisk konsentrasjonsområde eller andre retningslinjer for TDM. Dette blir undersøkt nærmere i en studie […]

   
 •  
 • Ny rekvisisjon for farmakogenetikk

  En ny rekvisisjon for de farmakogenetiske analysene (ved Rikshospitalet) er nå klar til bruk og kan lastes ned herfra (finnes […]

   
 •