Nyheter (ANx)

 
  • DPYD-testing for 5-FU, kapecitabin og tegafur

    Farmakogenetisk analyse av DPYD ved vårt laboratorium dekker de fire genvariantene som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Slik testing er nå sterkt anbefalt før behandling med fluorpyrimidiner (fluorouracil, kapecitabin og tegafur). I nyeste oppdatering av Nasjonalt handlingsprogram … for brystkreft, i Sikkerhetsinformasjon fra Legemiddelverket og aktuelle legemiddelprodusenter samt fra EMA med flere, er disse anbefalingene presisert. (Klikk på overskriften for å lese mer om DPYD og testing.) Slutt.

     
  •