Nyheter (ANx)

 
 • Flere analyser i venstremenyen!

  For å få full oversikt over analysene våre, må man skrolle nedover venstremenyen. Vi arbeider også med en mer komplett […]

   
 •  
 • Flukonazol -ny analyse for prosjekt

  For flukonazol er det ikke etablert terapeutisk konsentrasjonsområde eller andre retningslinjer for TDM. Dette blir undersøkt nærmere i en studie […]

   
 •  
 • Ny rekvisisjon for farmakogenetikk

  En ny rekvisisjon for de farmakogenetiske analysene (ved Rikshospitalet) er nå klar til bruk og kan lastes ned herfra (finnes […]

   
 •  
 • CYP3A5: mer info om genotyping

  Genotyping for CYP3A5 er høyaktuelt i forbindelse med oppstart av takrolimus. Vi har nå oppdatert info om dette, følg menyvalget […]

   
 •  
 • TPMT-genotype: ny og bedre infoside!

  TPMT-analysen rekvireres hyppig, og mer detaljert info og forklaring til resultatene er etterspurt. Ny versjon finnes nå under valget “TPMT” […]

   
 •  
 • Beregning av mykofenolat-AUC

   
 
 
 
 
ANx

ANx