Nyheter (ANx)

 
 • Nye analyser nedover i venstre-menyen

  Den nye websiden blir nå fortløpende oppdatert med mer info om analyser – farmakogenetiske analyser og “andre” analyser følger fortløpende […]

   
 •  
 • Nye ANx …websiden fornyes

  Denne web-siden gjennomgår nå en større oppgradering både med hensyn til form og innhold. Det blir en liten overgangsperiode før […]

   
 •  
 • TNF-alfa-hemmere (infliksimab) -analyse i rutine

  Prøver til rutinemessig analyse av TNF-alfa-hemmeren infliksimab mottas nå ved laboratoriet på Radiumhospitalet.

   
 •  
 
 
 
 
ANx

ANx