PGx

Farmakogenetikk

 
 • MTHFR

  Analyse: Metylentetrahydrofolat reduktase (MTHFR) –genotyping Indikasjon: Utredning av arvelig hyperhomocysteinemi ved høye homocysteinnivåer i plasma. Behandling med cytostatika som for […]

   
 •  
 • SLCO1B1

  Analyse: Solute carrier organic anion transporter 1B1 (SLCO1B1)–genotyping Alternative navn: OATP1B1, OATP2, OATPC, SLC21A6 Genet SLCO1B1 koder for en leverspesifikk […]

   
 •  
 • VKORC1

  Analyse: Vitamin-K-epoksid-reduktase subenhet 1 (VKORC1)–genotyping Indikasjon: Behandling med warfarin. Prøvemateriale: EDTA-fullblod, volum: 0,5 mL Prøvetakingstidspunkt: Ingen restriksjoner Oppbevaring: Prøven er […]

   
 •  
 • GST

  Info om GST, glutation S-transferase, kommer her…

   
 •  
 • UGT1A1

  UGT1A1-genotype har betydning for dosering av irinotekan ( /Onivyde). Oppdaterte anbefalinger kommer her. [Genotypingen brukes også i enkelte tilfeller for […]

   
 •