Testversjon -mer info kommer…

NB: Det er en tidsbegrensning på hvor lenge vinduet med kalkulatoren kan være åpent. Dersom det blir grått og inaktivt, er det bare å ‘refreshe’ (F5-tasten) eller gå inn på nytt.

Sist oppdatert 26.mai 2023 av Stein Bergan