Her er omregningstabeller for 6-TGN og me-MP:

Omregningstabell for 6-TGN fra pmol/10xe8 erytrocytter til mikromol/L pakkede erytrocytter (slik det gis ut av vår lab).

Omregningstabell for metyl-MP fra pmol/10xe8 erytrocytter til mikromol/L pakkede erytrocytter (slik det gis ut av vår lab).

Sist oppdatert 4.oktober 2017 av Stein Bergan