Print Friendly, PDF & Email

 • Analyselaboratorium: Radiumhospitalet, Avd for medisinsk biokjemi
 • Analyse: Certolizumab
 • Aktuelle legemidler: Cimzia®
 • Prøvemateriale: Serum gelrør eller rør uten tilsetning, volum: 0,5 ml serum (pr analyse).
 • Prøvetakingstidspunkt: tilfeldig tidspunkt
 • Oppbevaring: Holdbar minst 1 uke i kjøleskap • Lengre tid: i fryser
 • Forsendelse: Ordinær post; romtemp
 • Analysemetode: 3-trinns immunofluorometrisk metode(IFMA) på analyseinstrumentet AutoDELFIA.
 • Analyserutine: certolizumabkonsentrasjon analyseres ca annenhver uke.
 • Konsentrasjonsområde som måles: 1-100 mg/L
 • Variasjonskoeffisient: CV=10% for certolizumab.
 • Terapeutisk område: P-certolizumab 20-40 mg/L (usikkert målområde)
 • Spørsmål om analyseresultater, vurdering osv, Kontakt oss
 • Informasjon om aktuelle legemidler
  Cimzia®: Felleskatalogen
  • Preparatomtaler hos Legemiddelverket finnes nå med lenke direkte i Felleskatalogen, se tab’en «SPC» under preparatomtalene der.
  Legemiddelhåndboka om certolizumab.


Bruk av certolizumab konsentrasjonsmåling

-Bakgrunn

 • Certolizumab pegol er pegylert humanisert Fab’ (immunglobulinets antigenbindende region) rettet mot TNF-α. Det administreres som subkutane injeksjoner. Certolizumab brukes hovedsaklig i behandling av inflammatoriske sykdommer som Crohns sykdom, ulcerøs colitt, revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt og psoriasisartritt.
 • Ved å justere behandlingen på bakgrunn av medikamentkonsentrasjonen hos den enkelte pasient kan legen redusere sannsynligheten for at pasienten behandles med for høy eller lav dose. I tillegg kan målingene bidra til at pasienter som får uvirksomt og potensielt skadelig medikament, avslutter eller bytter til annen behandling.

-Tolkning av analyseresultat

 • Terapeutisk område: P-certolizumab 20-40 mg/L (usikkert målområde)
 • Ved god effekt, eventuelt remisjon, og høy serumkonsentrasjon kan legen vurdere å redusere medikamentdosen. Dersom pasient i remisjon ikke har målbar certolizumabkonsentrasjon, vil noen klinikere vurdere å seponere behandlingen, da pasienten antagelig har lav sykdomsaktivitet uavhengig av certolizumab.
 • Ved dårlig eller tap av initial effekt, kan legen vurdere medikamentbytte ved adekvat serumkonsentrasjon (dvs manglende virknng) og doseøkning ved lav serumkonsentrasjon.

Av JE Gehin, N Bolstad & StB

Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan