Info om våre analyser etc finnes i venstremenyen på en pc eller ved å klikke meny-ikon på mobil

 

Ny mykofenolat-metode

Fra 28.10.20 har vi tatt i bruk ny analysemetode for mykofenolat. Den nye metoden gir resultater som samsvarer med tidligere resultater. Mer info.

 

DPYD-testing for 5-FU, kapecitabin og tegafur

Farmakogenetisk analyse av DPYD ved vårt laboratorium dekker de fire genvariantene som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Slik testing er nå sterkt anbefalt før behandling med fluorpyrimidiner (fluorouracil, kapecitabin og tegafur). I nyeste oppdatering av Nasjonalt handlingsprogram … for brystkreft, i Sikkerhetsinformasjon fra Legemiddelverket og aktuelle legemiddelprodusenter samt fra EMA med flere, er disse anbefalingene presisert.