Info om våre analyser etc finnes i venstremenyen på en pc eller ved å klikke meny-ikon på mobil

 

Viktig om everolimus- og sirolimus-analysene

I en periode på et par år har det vært rapportert noe for høye konsentrasjoner ved analyse av everolimus og sirolimus. Les mer om dette.

 

DPYD-testing for 5-FU, kapecitabin og tegafur

Farmakogenetisk analyse av DPYD ved vårt laboratorium dekker de fire genvariantene som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Slik testing er nå sterkt anbefalt før behandling med fluorpyrimidiner (fluorouracil, kapecitabin og tegafur). I nyeste oppdatering av Nasjonalt handlingsprogram … for brystkreft, i Sikkerhetsinformasjon fra Legemiddelverket og aktuelle legemiddelprodusenter samt fra EMA med flere, er disse anbefalingene presisert.