Print Friendly, PDF & Email

 • Analyse: CYP2C19 -genotyping
 • Indikasjon:
  • Tidligere, pågående eller planlagt behandling med legemidler som metaboliseres av CYP2C19-enzymet.
  • CYP2C19-genotyping er spesielt relevant ved legemidler med smalt terapeutisk område, dersom det er viktig å oppnå rask respons og/eller ved risiko for legemiddelinteraksjoner.
  • Aktuelle legemidler: Mange legemidler omsettes av CYP2C19.
   (Oversikt over substrater eksempler på substrater.. Se også lenker nedenfor)
 • Prøvemateriale:
  • EDTA-fullblod, volum: 0,5 mL
  • Prøvetakingstidspunkt: Ingen restriksjoner
  • Oppbevaring: Prøven er holdbar flere døgn i romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses.
  • Forsendelse: Ordinær post, romtemperatur.
 • Analysemetode:
  • Sanntids-PCR med alleldeteksjon vha. hybridiseringsprober og smeltekurveanalyse -Apparatur: LightCycler® 2.0 og 480 (Roche®)
  • Analysen omfatter følgende genvarianter (alleler): CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2C19*4, CYP2C19*10 og CYP2C19*17.
   Les mer om genvariantene som undersøkes.
 • Svarrapportering:
  • Svartid: vanligvis innen 2 uker, ta kontakt dersom det haster mer.
  • CYP2C19-genotype (allelkombinasjon) rapporteres basert på det samlede resultatet etter analyse av CYP2C19*2, *3, *4, *10 og *17-alleler. Eks. CYP2C19*17/*17 (homozygot for CYP2C19*17-allel).
  • CYP2C19*1-allel (villtype) betyr at ingen av de undersøkte sekvensvariantene er påvist og innebærer vanligvis normal enzymaktivitet. Forekomst av andre sjeldne sekvensvarianter som kan ha betydning for enzymaktiviteten kan ikke utelukkes.
  • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Svartolkning
  Klinisk betydning av CYP2C19-genotype avhenger bl.a. av:

  • Allelets betydning for enzymaktivitet (økt, normal eller defekt) og allelkombinasjon (se Tabell).
  • Type legemiddel.
  • Terapeutisk område.
  • Betydningen av CYP2C19 for aktivering/inaktivering av legemidlet vs. andre metabolismeveier.
  • Miljøfaktorer (eks. kosthold, sykdom) og risiko for legemiddelinteraksjoner.
Betydning av CYP2C19 genvarianter

Genotype (allelkombinasjon) Betydning for enzymaktivitet1 Klinisk betydning for legemiddel som normalt blir inaktivert av CYP2C192 Klinisk betydning for legemiddel som normalt blir aktivert av CYP2C192

eks. Pantoprazol (Somac®), vorikonazol (VFEND®)

eks. Klopidogrel (Plavix®)

CYP2C19*1/*1

Normal enzymaktivitet

CYP2C19*1/*2 CYP2C19*1/*3 CYP2C19*1/*4 CYP2C19*1/10

Redusert enzymaktivitet

Økt effekt og/eller bivirkninger

Nedsatt eller manglende effekt av legemidlet

CYP2C19*2/*17

Sannsynligvis redusert enzymaktivitet3

Mulig økt effekt og/eller bivirkninger3

Mulig nedsatt eller manglende effekt av legemidlet3

CYP2C19*10/*10

Redusert enzymaktivitet

Økt effekt og/eller bivirkninger

Nedsatt eller manglende effekt av legemidlet

CYP2C19*2/*2 CYP2C19*3/*3 CYP2C19*4/*4 Andre kombinasjoner av *2, *3 og *4-alleler

Manglende enzymaktivitet

Økt effekt og/eller bivirkninger

Nedsatt eller manglende effekt av legemidlet

CYP2C19*1/*17

Normal eller økt enzymaktivitet

Nedsatt eller manglende effekt av legemidlet

Økt effekt og/eller bivirkninger

CYP2C19*17/*17

Økt enzymaktivtet (homozygot)

Nedsatt eller manglende effekt av legemidlet

Økt effekt og/eller bivirkninger

1Enzymaktiviteten kan også påvirkes av miljøfaktorer og andre genetiske faktorer.
2Klinisk betydning av en genotype kan variere mellom ulike CYP2C19-substrater.
3Begrenset kunnskap (Sibbing 2010; Pubmed.).

 • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Lenker og litteratur
  • CPICs (Clinical Pharmacogentics Implementation Consortium) retningslinjer for tolkning av CYP2C19-genotype:
  • PharmGKB/FDAs omtale av CYP2C19 ved behandling med:

Av Sara Bremer & StB [lastupdated format=»d.m.y» before=»(Oppdatert pr.» after=»)»]

Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan