UGT1A1-genotype har betydning for dosering av irinotekan ( /Onivyde). Oppdaterte anbefalinger kommer her.

[Genotypingen brukes også i enkelte tilfeller for sikker påvisning av Gilberts syndrom.]

Sist oppdatert 19.august 2020 av Stein Bergan