UGT1A1-genotype har betydning for dosering av irinotekan ( /Onivyde). Oppdaterte anbefalinger kommer her.

[Genotypingen brukes også i enkelte tilfeller for sikker påvisning av Gilberts syndrom.]

Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan