Print Friendly, PDF & Email
 • Analyse: Digoksin
 • Aktuelle legemidler: Lanoxin og Digoxin (Takeda® mfl.)
 • Prøvemateriale: Heparin gel-glass, plasma eller serum, volum: 0,5 ml
 • Prøvetakingstidspunkt: Før dose (C0).
 • Oppbevaring: 1 uke i romtemp • 2 uker i kjøleskap • Fryser (-20°) inntil 6 mndr.
 • Forsendelse: Romtemperatur
 • Analysemetode: Immunoassay (ECLIA; Elektrokjemoluminescens-immunoassay) på Cobas 8000 (Roche)
 • Analyserutine: 24-timers Ø-hjelpsanalyse, svar innen 2 timer etter mottatt prøve
 • Analytisk konsentrasjonsområde: 0,5 – 6,4 nmol/L (verdier over 6,4 måles ved fortynning)
 • Variasjonskoeffisient: CV≤8%
 • Terapeutisk konsentrasjonsområde: 0,6 – 1,2 nmol/L (Ved hjertesvikt. Erfaringsmessig evt høyere kons. i arytmibehandling
 • Spørsmål om analyseresultater, vurdering osv, Kontakt oss
 • Informasjon om aktuelle legemidler
  Lanoxin®: Felleskatalogen
  Digoxin (Takeda)®: Felleskatalogen
  • Preparatomtaler hos Legemiddelverket finnes nå med lenke direkte i Felleskatalogen, se tab’en «SPC» under preparatomtalene der.
  Legemiddelhåndboka om digoksin.

Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan