Print Friendly, PDF & Email

Faglige spørsmål til farmakologiske analyser

tlf-nr 94133218 // 23071082

Prøvesvar

Svar på analyser i kontortid (mand-fred kl 8-15.15): tlf-nr 23071070

Klinisk farmakologi, Rikshospitalet; Avdeling for farmakologi

Her utføres de fleste farmakologiske analysene på Rikshospitalet; tlf-nr Lab direkte 23071014

Enhet for biokjemi, Rikshospitalet; Avdeling for medisinsk biokjemi

(av legemidler analyseres antibiotika og antiepileptika) tlf-nr Lab direkte 23071011

Enhet for spesialanalyser, Rikshospitalet; Avd for medisinsk biokjemi

Utfører farmakogenetiske analyser tlf-nr Lab direkte 23071035

Adresse for innsending av prøver

(Avd for farmakologi, Rikshospitalet, har felles prøvemottak med Avd for medisinsk biokjemi, Oppgang B2, 2.etasje. Prøver til disse kan altså sendes samlet):
Oslo Universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Preanalytisk enhet –
Avd. for medisinsk biokjemi
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo


Rekvisisjoner

NB: Gamle rekvisisjoner kan henge igjen i bufferet til din browser, så trykk F5 etter at du har fått opp aktuell rekvisisjon, hvis du ikke er sikker på at du har fått opp siste versjon.

Rekvisisjon for farmakogenetikk, OUS Rikshospitalet (CYP’er, TPMT, UGT’er, GST mfl)

Felles rekvisisjon farmakologi og medisinsk biokjemi

Spesialrekvisisjon for målt GFR (joheksol)

Rekvisisjon for analyse av biologiske legemidler

Site and project specific laboratory requisition forms:

Specific for ‘HUSLAB’: Laboratory requisition form for 6-TGN (Word format)
Specific for ‘HUSLAB’: Laboratory requisition form for 6-TGN (pdf)
Specific for ‘TYKSLAB’: Laboratory requisition form for 6-TGN (Word)
Specific for ‘TYKSLAB’: Laboratory requisition form for 6-TGN (pdf)

Sist oppdatert 23.mars 2021 av Stein Bergan