TELEFON

Henvendelser fra rekvirenter om tolkning av prøvesvar eller rådgivning knyttet til farmakogenetiske og legemiddelrelaterte problemstillinger:
Vakttelefon – klinisk farmakolog, farmasøyt: 94 13 32 18 (hverdager kl. 8.30 – 14.30)

Henvendelser fra rekvirenter om etterrekvirering av farmakologiske analyser og praktiske forhold rundt prøvetaking- og forsendelse:
Laboratoriet, farmakologiske analyser tlf 23 07 10 14 (hverdager kl. 8:30-15:00, helg/helligdager kl. 10:00-15:00)

Henvendelser fra rekvirenter om etterrekvirering av farmakogenetiske analyser og praktiske forhold rundt prøvetaking- og forsendelse:
Laboratoriet, farmakogenetiske analyser tlf 23 07 10 28 (hverdager kl. 8:00-15:00)

Ved behov for direkte formidling av analyseresultat:
Ekspedisjon ved Avd. for medisinsk biokjemi tlf 23 07 10 70 (hverdager kl 8-15.15)

E-post
klinfarm-rh@ous-hf.no

POSTADRESSE
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for farmakologi
Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

ADRESSE FOR INNSENDING AV PRØVER
Avd for farmakologi, Rikshospitalet, har felles prøvemottak med Avd for medisinsk biokjemi,
-evt direkte levering: Rikshospitalet, oppgang B2, 2.etasje.
-postforsendelse til:
Oslo Universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Preanalytisk enhet –
Avd. for medisinsk biokjemi
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

REKVISISJONER
-Kan lastes ned ved å trykke på lenke her.
NB: Gamle rekvisisjoner kan henge igjen i bufferet til din browser, så trykk F5 etter at du har fått opp aktuell rekvisisjon, hvis du ikke er sikker på at du har fått opp siste versjon.

Rekvisisjon for farmakogenetikk, OUS Rikshospitalet (CYP’er, TPMT, UGT’er, GST mfl)

Felles rekvisisjon farmakologi og medisinsk biokjemi

Spesialrekvisisjon for målt GFR (joheksol)

Rekvisisjon for analyse av biologiske legemidler

Specific for ‘TYKSLAB’: Laboratory requisition form for 6-TGN (Word)

Specific for ‘TYKSLAB’: Laboratory requisition form for 6-TGN (pdf)

Sist oppdatert 3.desember 2021 av Stein Bergan