Print Friendly, PDF & Email
 • Ny analysemetode i bruk f.o.m. 1.9.2015; mer info nederst på siden.
 • Analyse: Ciklosporin
 • Aktuelle legemidler: Sandimmun Neoral®
 • Prøvemateriale: EDTA-fullblod, volum: 0,5 ml
 • Prøvetakingstidspunkt: C0 (C-null) umiddelbart før dose • C2 2 timer (±15min) etter doseinntak
 • Oppbevaring: 7 døgn i romtemp • 7 døgn i kjøleskap • Lengre tid: i fryser
 • Forsendelse: Ordinær post; romtemp
 • Analysemetode: UHPLC-MS/MS (massespektrometri, egen metode)
  • Apparatur: Thermo Transcend II LX-2 TSQ Thermo Quantiva™ (Thermo Scientific)
 • Analyserutine: analyseres daglig hverdager, svar samme dag
 • Konsentrasjonsområde: 10-1750 µg/L (evt høyere kons ved behov)
 • Variasjonskoeffisient: CV=9%
 • Terapeutisk område: Se immunsuppressive protokoller
 • Spørsmål om analyseresultater, vurdering osv, Kontakt oss
 • Informasjon om aktuelle legemidler
  Sandimmun Neoral®: Felleskatalogen • Preparatomtale hos Legemiddelverket finnes nå med lenke direkte i Felleskatalogen, se tab’en «SPC» under preparatomtalen der.
  LegemiddelhåndbokaNy analysemetode for ciklosporin pr 1.9.2015

 • Laboratorieenheten ved Avdeling for farmakologi, Rikshospitalet, vil i løpet av august og september 2015 ta i bruk nye analysemetoder for flere immunsuppressiva. Først ut var everolimus og sirolimus, nå følger ciklosporin som analyseres med ny metode fra og med 1.september 2015.
 • For ciklosporin er kortversjon av endringen som følger: Med den nye metoden vil analyseresultatene bli i gjennomsnitt 6% lavere, sammenlignet med tidligere (da det ble benyttet immunoassay, CEDIA, som ble utført på instrument av typen Modular® fra Roche).
  Det er altså i gjennomsnitt en liten reduksjon, men det vil si at enkelprøver kan avvike mer.
 • Når resultatene med ny og gammel metode sammenlignes, er det verdt å merke seg at det er den nye metoden vår som blir ansett som såkalt gullstandard. Det betyr at det er grundig dokumentert at analyseprinsippet som nå benyttes (massespektrometri; UHPLC-MS/MS) er den metode som gir nærmest korrekt svar. Dette gjelder spesielt i situasjoner hvor det forekommer betydelig mengde metabolitter (omsetningsprodukter av ciklosporin), siden disse har en tendens til å bli medbestemt ved immunoassay, men ikke ved massespektrometri.
 • -Fra laboratoriets side vil vi anbefale at man alltid tar en ekstra kontroll hvis et uventet (lavt eller høyt) resultat skulle dukke opp. Så bør man vurdere eventuelle justeringer av dosen i lys av disse resultatene samt den totale kliniske vurdering (annen immunsuppresjon, risiko ved over- eller under-immunsuppresjon, mulige bivirkninger osv.) En konsekvens av ny metode, er at man nå nærmest kan se bort fra at konsentrasjonen av ciklosporin skulle være overestimert.
 • Kvalitetskontroll. Laboratoriet har sine egne løpende kontrollrutiner som skal gardere mot at det blir gitt ut feilaktige svar og at resultatene drifter fra dag til dag. I tillegg til dette deltar vi i et internasjonalt program for kvalitetskontroll, hvor vi analyserer prøver som blir distribuert til flere hundre tilsvarende laboratorier rundt i verden, for å sikre at alle i størst mulig grad måler på samme nivå (for samme metode).
 • Forskningsprosjekter. Laboratoriene har samme policy omkring bruken av analyseresultater i forskning; man ønsker å bli orientert på forhånd. Et metodeskifte som dette er eksempel på informasjon som kan være essensiell for tolkning av resultatene, beskrivelse av presisjon ved publisering etc. Utover dette er det også andre aspekter som skal vurderes (spesielle forhold ved forskningsprøver og analyse, økonomi, publisering etc). Mer info for henvendelse om analyser til forsknigsprosjekter finnes på avdelingens webside.
 • Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene. Kontaktperson: Stein Bergan tlf 23071082.

Av N.T. Vethe og S.Bergan [lastupdated format=»d.m.y» before=»(Oppdatert pr.» after=»)»]

Sist oppdatert 22.juli 2021 av Stein Bergan