• Analyse Imatinib (IMAT) (og metabolitt desmetyl-imatinib, DIM)
  • Prøvemateriale: Plasma fra EDTA-blod; evt serum; volum i primærrør: 1 ml; ikke gel−glass
    • Plasmaprøve må sentrifugeres og plasma til analyse avpipetteres innen 4 døgn
  • Analysemetode: UHPLC-MSMS (massespektrometri; egen metode)
  • Måleområde (evt fortynnet): IMAT 230 – 11500 µg/L; DIM 50 – 2000 µg/L
  • CV variasjonskoeffisient ≤4%
  • Holdbarhet: Avpipettert plasma/serum 10 dager i romtemp, 2 uker i kjøleskap • Lengre tid: mer enn 12mndr i fryser (-20°)
    • Forsendelse: Lokalt i romtemperatur
  • Laboratoriets rutine: Analyseres ukentlig

– Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene.

Sist oppdatert 22.november 2022 av Stein Bergan