• Flukonazol-analysen er foreløpig etablert for forskningsformål. Bruk ordinær rekvisisjon (som evt kan lastes ned her) og skriv Flukonazol i ledig felt.
  Prøver sendes/leveres Preanalytisk seksjon, Avd for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet.
 • Analyse: Flukonazol
 • Aktuelle legemidler: Diflucan® mfl(legemidler mot systemiske soppinfeksjoner)
 • Prøvemateriale: Serum (glass uten tilsetning, send inn serum), volum: minst 0,5 ml serum (sentrifugert)
 • Prøvetakingstidspunkt: som regel umiddelbart før dose (C0)
 • Oppbevaring: 3 døgn i romtemp. • 1 uke i kjøleskap • Lengre tid: i fryser.
 • Forsendelse: Prøven bør sendes samme dag. Ordinær post og romtemp er greit. Hvis prøven skal oppbevares, bør den fryses fram til forsendelse, men kan da sendes i romtemp.
 • Analysemetode: LC-MSxMS (massespektrometri) • Apparatur: Quattro micro API (Waters).
 • Analyserutine: analyseres ca 1 gang pr uke.
 • Konsentrasjonsområde flukonazol (måleområde): 0,6−60 mg/L
 • Variasjonskoeffisient: CV <5%
 • Terapeutisk område: ikke etablert
 • Spørsmål om analyseresultater, vurdering osv, Kontakt oss
 • Informasjon om aktuelle legemidler
  Diflucan®: Felleskatalogen
  Preparatomtalene (SPC) har nå snarvei fra oppslaget i Felleskatalogen, men kan fortsatt også søkes opp direkte på Legemiddelverkets webside.
  Legemiddelhåndboka


Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan