Print Friendly, PDF & Email
 • Analyse: Gentamicin
 • Aktuelle legemidler: Gensumycin (Sanofi-Aventis)® og Gentamicin (B.Braun)®
 • Prøvemateriale: Plasma eller serum, volum: 0,5 ml
 • Prøvetakingstidspunkt:
  •Ved dosering x1/døgn anbefales første måling som C0 før 4.dose, deretter måling 2 ganger pr uke hvis nyrefunksjon er stabil. Konsentrasjon målt ca 8 timer etter dose kan brukes for å sikre effekt.
  •Ved dosering flere ganger pr døgn, anbefales C0 (før dose) eventuelt kombinert med maksimumskonsentrasjon (1 time etter infusjonsstart) for å sikre effekt.
  •Anbefalte konsentrasjoner, se Se tabell.
 • Oppbevaring: 1 uke i kjøleskap • Lengre tid: 4 uker i fryser (-20°)
 • Forsendelse: Romtemperatur innen huset
 • Analysemetode: Immunoassay (CEDIA Thermo Fisher Scientific) på Cobas 8000 (Roche)
 • Analyserutine: 24-timers Ø-hjelpsanalyse, svar innen 2 timer etter mottatt prøve
 • Konsentrasjonsområde: 0,24-20 mg/L (verdier over 10 måles ved fortynning)
 • Variasjonskoeffisient: CV≤12%
 • Terapeutisk konsentrasjonsområde: Se tabell
 • Spørsmål om analyseresultater, vurdering osv, Kontakt oss
 • Informasjon om aktuelle legemidler
  Gensumycin®: Felleskatalogen
  Gentamycin (Braun)®: Felleskatalogen
  • Preparatomtaler hos Legemiddelverket finnes nå med lenke direkte i Felleskatalogen, se tab’en “SPC” under preparatomtalene der.
  Legemiddelhåndboka om gentamicin.

Om aminoglykosider og vankomycin

Antibiotikum Infusjonstid Minimumsverdi (“0-prøve”) Verdi etter 8 timer (8-timers prøve) Maksimumsverdi (1-times prøve)

Gentamicin
Dosering 1 gang daglig
Dosering 2-3 ganger daglig

30 minutter

30 minutter

<0,5 mg/L

<2 mg/L

1,5 – 4 mg/L

– – –

– – –

6 – 12 mg/L

Tobramycin
Dosering 1 gang daglig
Dosering 3 ganger daglig

30 minutter

30 minutter

<0,5 mg/L

<2 mg/L

1,5 – 4 mg/L

– – –

– – –

6 – 12 mg/L

Amikacin1
Dosering 3 ganger daglig

30 minutter

<10 mg/L

Vankomycin

60 minutter

15 – 20 mg/L

– – –

(ikke aktuell)

1Amikacin er ikke registrert i Norge (analyseres ved behov ved Klinisk farmakologi Ullevål)
Tidspunkt for 1-times og 8-timers prøve regnes fra start av infusjon.

 • Mer info om dosering ved spesielle infeksjoner, nedsatt nyrefunksjon osv finnes i retningslinjene om konsentrasjonsmåling og i Legemiddelhåndboka.
 • Sitat fra retningslinjene som er referert over tabellen:
  “Retningslinjene er styrende dokumentasjon. Retningslinjene har status som nasjonale faglige retningslinjer, og vil dermed legge sterke føringer for virksomheten i norske sykehus. Virksomheter og helsepersonell skal som utgangspunkt følge retningslinjene, men retningslinjer kan fravikes etter en konkret og individuell vurdering. Avvik fra retningslinjene skal journalføres og begrunnes.”
 • Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene.
 • Omtale av hver av disse antibiotika-analysene finnes i venstre meny på denne web-siden.

Av StB (Oppdatert pr. 29.11.16)