• Analyse Gentamicin
  • Prøvemateriale: Heparinplasma, annet plasma, serum (ikke gel-glass).
  • Analysemetode: Immunoassay (CEDIA Thermo Fisher Scientific) på Cobas 8000 (Roche)
  • Måleområde: 0,24 – 20,0 mg/L
  • CV variasjonskoeffisient ≤12%
  • Holdbarhet: 1 uke i kjøleskap • Lengre tid: 4 uker i fryser (-20°)
    • Forsendelse: Lokalt i romtemperatur
  • Laboratoriets rutine: Analyseres fortløpende 24/7
Om aminoglyosider og vankomycin – anbefalte konsentrasjonsområder for voksne:
AntibiotikumInfusjonstidMinimumsverdi
0-prøve
Verdi
8-timers prøve
Maksimumsverdi
1-times prøve
Gentamicin 1 gang daglig30 minutter<0,5 mg/L1,5 – 4 mg/L
Gentamicin 2-3 ganger daglig30 minutter<2 mg/L- - -6 – 12 mg/L
Tobramycin 1 gang daglig30 minutter<0,5 mg/L1,5 – 4 mg/L
Tobramycin 3 ganger daglig30 minutter<2 mg/L- - -6 – 12 mg/L
Amikacin1
Dosering 3 ganger daglig
30 minutter<10 mg/L
Vankomycin60 minutter15 - 20 mg/L- - -(i spesielle situasjoner)

1 Amikacin analyseres ved behov ved Klinisk farmakologi Ullevål
Tidspunkt for 1-times og 8-timers prøve regnes fra start av infusjon.

– Anbefalingene er fra Nasjonal retningslinje, Helsedirektoratet,
kap 17. Dosering og konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika
som henviser videre til
– “KAS” (Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten: Administrering og monitorering av aminoglykosider. (Siste endring okt 2020)
– Mer om vankomycin i Håndbok infeksjonsmedisin (OUS)
– Info om dosering av antiinfektiva ved nedsatt nyrefunksjon: i eHåndboksdokument (OUS).
– For barn og ungdom (0-18 år) er det gitt dose- og konsentrasjonsanbefalinger i eHåndbok for Oslo universitetssykehus.

– Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene.

Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan