• Analyse Gentamicin
  • Prøvemateriale: Heparinplasma, annet plasma, serum (ikke gel-glass).
  • Analysemetode: Immunoassay (CEDIA Thermo Fisher Scientific) på Cobas 8000 (Roche)
  • Måleområde: 0,24 – 20,0 mg/L
  • CV variasjonskoeffisient ≤12%
  • Holdbarhet: 1 uke i kjøleskap • Lengre tid: 4 uker i fryser (-20°)
    • Forsendelse: Lokalt i romtemperatur
  • Laboratoriets rutine: Analyseres fortløpende 24/7
Om aminoglyosider og vankomycin – anbefalte konsentrasjonsområder for voksne:

Nye retningslinjer …kommer referanse her også.

– Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene.

Sist oppdatert 28.april 2023 av Stein Bergan