Print Friendly, PDF & Email

 • Analyse: Vitamin-K-epoksid-reduktase subenhet 1 (VKORC1)–genotyping
 • Indikasjon:
  • Behandling med warfarin.
 • Prøvemateriale:
  • EDTA-fullblod, volum: 0,5 mL
  • Prøvetakingstidspunkt: Ingen restriksjoner
  • Oppbevaring: Prøven er holdbar flere døgn i romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses.
  • Forsendelse: Ordinær post, kan sendes i romtemperatur.
 • Analysemetode:
  • Sanntids-PCR med alleldeteksjon vha. hybridiseringsprober og smeltekurveanalyse
   –Apparatur: LightCycler® 480 (Roche®)
  • Analysen omfatter følgende genvariant (allel): VKORC1 c.-1639G>A. Les mer om genvarianten som undersøkes.
 • Svarrapportering:
  • Svartid: vanligvis innen 2 uker, ta kontakt dersom det haster mer.
  • VKORC1-genotype (allelkombinasjon) rapporteres basert på analyse av sekvensvarianten c.-1369G>A. Eks. VKORC1 G/A (heterozygot) eller VKORC1 A/A (homozygot).
  • Forekomst av andre sjeldne sekvensvarianter som kan ha betydning for warfarinsensitiviteten kan ikke utelukkes.
 • Svartolkning

 • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Lenker og litteratur

Av Sara Bremer & StB [lastupdated format=»d.m.y» before=»(Oppdatert pr.» after=»)»]

Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan