Print Friendly, PDF & Email

 • Analyse: Metylentetrahydrofolat reduktase (MTHFR) –genotyping
 • Indikasjon:
  • Utredning av arvelig hyperhomocysteinemi ved høye homocysteinnivåer i plasma.
  • Behandling med cytostatika som for eksempel metotreksat, fluoropyrimidiner og platinaforbindelser.
   NB: Eventuell betydning av MTHFR-genotype for respons og toksisitet av metotreksat og andre cytostatika er ikke avklart. (Se kommentar lenger ned)
 • Prøvemateriale:
  • EDTA-fullblod, volum: 0,5 mL (helst 1mL)
  • Prøvetakingstidspunkt: Ingen restriksjoner
  • Oppbevaring: Prøven er holdbar flere døgn i romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses.
  • Forsendelse: Ordinær post, romtemperatur.
 • Analysemetode:
  • Sanntids-PCR med alleldeteksjon vha. hybridiseringsprober og smeltekurveanalyse
   –Apparatur: LightCycler®480 (Roche®)
  • Analysen omfatter følgende MTHFR-genvarianter (alleler):
   • NM_005957.4:c.665C>T (rs1801131); NP_005948.3:p.Ala222Val
    (Varianten er tidligere kjent som c.677C>T)
   • NM_005957.4:c.1286A>C (rs1801133); NP_005948.3:p.Glu429Ala
    (Varianten er tidligere kjent som c.1298A>C)

   Denne gen-analysen er ikke akkreditert.

 • Svarrapportering:
  • Svartid: vanligvis innen 2 uker, ta kontakt dersom det haster mer.
  • MTHFR-genotype (allelkombinasjon) rapporteres basert på det samlede resultatet etter analyse av MTHFR-variantene c.665C>T (tidligere kjent som c.677C>T) og c.1286A>C (tidligere kjent som c.1298A>C).
  • Genotypesvaret inkluderer en kort tolkning av betydningen av MTHFR-genotype i forhold til homocysteinnivåer.
  • Forekomst av andre sjeldne sekvensvarianter som kan ha betydning for MTHFR-enzymaktiviteten kan ikke utelukkes.
  • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Funksjon av MTHFR-enzymet:
  • MTHFR-enzymet spiller en viktig rolle i metabolismen av folat og homocystein.
  • MTHFR katalyserer omdannelsen av 5,10-metylentetrahydrofolat til 5-metyltetrahydrofolat, som igjen fungerer som en metyldonor og bidrar til at homocystein omdannes til metionin.
  • MTHFR-enzymet er involvert i DNA-syntese og -metylering.


Svartolkning –ved genotyping av MTHFR

Les mer her om:
MTHFR ved utredning av forhøyet homocystein
MTHFR i relasjon til behandling med cytostatika
Tolkninger

MTHFR ved utredning av forhøyet homocystein

 • Ved spørsmål om analyse og tolkning av MTHFR-genotyping ved utredning av forhøyet homocystein, ta kontakt med Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Avd. for medisinsk biokjemi, OUS, Rikshospitalet –tlf.: 23 07 10 48
 • Kortversjon for tolkning av MTHFR-genotyping ved utredning av forhøyet homocystein:
  • Svar: Ingen av de undersøkte sekvensvariantene er påvist (dvs. C/C i posisjon c.665 og A/A i posisjon c.1286).
   o Tolkning: Genotypen påvirker sannsynligvis ikke MTHFR-aktivitet og homocysteinkonsentrasjon i særlig grad.
  • Svar: Pasienten er heterozygot C/T i posisjon c.665 i MTHFR-genet, og evt. også heterozygot A/C i posisjon c.1286.
   o Tolkning: Genotypen kan gi redusert MTHFR-enzymaktivitet og føre til lett økt homocysteinkonsentrasjon, særlig ved lave folatnivåer. Behandling med folsyre kan i så fall redusere homocysteinkonsentrasjonen.
  • Svar: Pasienten er heterozygot C/T i posisjon c.665 i MTHFR-genet og i tillegg homozygot C/C i posisjon c.1286.
   o Tolkning: Genotypen er assosiert med redusert MTHFR-enzymaktivitet og kan føre til økt homocysteinkonsentrasjon, særlig ved lave folatnivåer. Behandling med folsyre kan i så fall redusere homocysteinkonsentrasjonen.
  • Svar: Pasienten er homozygot T/T i posisjon c.665 i MTHFR-genet, og evt. også heterozygot A/C eller homozygot C/C i posisjon c.1286.
   o Tolkning: Genotypen er assosiert med redusert MTHFR-enzymaktivitet og kan føre til økt homocysteinkonsentrasjon, særlig ved lave folatnivåer. Behandling med folsyre kan i så fall redusere homocysteinkonsentrasjonen.
  • Svar: Pasienten er heterozygot A/C eller homozygot C/C i posisjon c.1286 i MTHFR-genet (men normalsekvens, dvs. C/C, i posisjon c.665).
   o Tolkning: Genotypen påvirker sannsynligvis ikke MTHFR-aktivitet og homocysteinkonsentrasjon i særlig grad.
  • Klinisk betydning av MTHFR-genotype avhenger også av andre faktorer som påvirker homocysteinnivåer som f.eks.:
   • Livsstil
   o Kosthold og vitamininntak, røyking, alkohol
   • Sykdommer
   o Maligne tilstander, hypotyreose, reumatoid artritt, nyresykdommer
   • Legemidler
   • Alder, graviditet
 • MTHFR i relasjon til behandling med cytostatika

  – mer info kommer

 • Lenker og litteratur