• Analyse Everolimus
 • Prøvemateriale: EDTA-fullblod (lilla propp); volum 0,5 mL.
 • Analysemetode: UHPLC-MS/MS (massespektrometri, egen metode)
 • Måleområde: 0,7 – 65 µg/L (høyere kons ved behov)
 • CV variasjonskoeffisient (mellom serier) 8%
 • Holdbarhet: 7 døgn i romtemp; 7 døgn i kjøleskap • Lengre tid i fryser.
  • Forsendelse: Lokalt i romtemperatur
 • Laboratoriets rutine: Analyseres daglig

Mer om everolimus-analysen
 • Gjeldende analysemetode ble tatt i bruk 8.9.2015.
  Analyseprinsippet massespektrometri, UHPLC-MS/MS, blir ansett som såkalt gullstandard. Det er grundig dokumentert at det er den metode som gir nærmest korrekt svar. Dette gjelder spesielt i situasjoner hvor det forekommer metabolitter (omsetningsprodukter av everolimus), siden disse har en tendens til å bli medbestemt ved immunoassay, men ikke ved massespektrometri.
 • -Fra laboratoriets side vil vi anbefale at man alltid tar en ekstra kontroll hvis et uventet (lavt eller høyt) resultat skulle dukke opp. Så bør man vurdere eventuelle justeringer av dosen i lys av disse resultatene samt den totale kliniske vurdering (annen immunsuppresjon, risiko ved over- eller under-immunsuppresjon, mulige bivirkninger osv.) En konsekvens av den metoden vi benytter, er at man nå nærmest kan se bort fra at konsentrasjonen av everolimus skulle være særlig overestimert. Dersom man er i tvil om et analyseresultat, er det bare å kontakte laboratoriet.
 • Kvalitetskontroll. Laboratoriet har sine egne løpende kontrollrutiner som skal gardere mot at det blir gitt ut feilaktige svar og at resultatene drifter fra dag til dag. I tillegg til dette deltar vi i et internasjonalt program for kvalitetskontroll, hvor vi analyserer prøver som blir distribuert til flere hundre tilsvarende laboratorier rundt i verden, for å sikre at alle i størst mulig grad måler på samme nivå (for samme metode).
 • Forskningsprosjekter. Sykehuslaboratoriene har samme policy omkring bruken av analyseresultater i forskning; man ønsker å bli orientert på forhånd. Skifte av metoder er eksempel på informasjon som kan være essensiell for tolkning av resultatene, beskrivelse av presisjon ved publisering etc. Utover dette er det også andre aspekter som skal vurderes (spesielle forhold ved forskningsprøver og analyse, økonomi, publisering etc). Mer info for henvendelse om analyser til forsknigsprosjekter finnes på avdelingens webside.
 • Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene. Se telefonnummer under menyvalget Rekvisisjoner og kontakt øverst på websiden.

Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan