• Analyse: Metotreksat
 • Aktuelle legemidler: Methotrexate Pfizer®, Methotrexate Teva®, Methotrexat Accord®
 • Prøvemateriale: Serum, plasma (IKKE gel-glass), evt spinalvæske;
  volum: 0,5 ml (evt mindre volum, kontakt laboratoriet)
 • Prøvetakingstidspunkt: I henhold til spesifikke behandlingsprotokoller
 • Oppbevaring: Sentrifugert og separert prøve kan oppbevares 2 uker i kjøleskap
  • Langtids oppbevaring i fryser < 10oC
 • Forsendelse: Ordinær post; send serum (ikke gel), plasma, evt spinalvæske; romtemp
 • Analysemetode: ARK™ methotrexate assay (ARK Diagnostics) • Apparatur: Modular P (Roche®)
 • Analyserutine: analyseres ved behov, etter avtale også natt
 • Konsentrasjons−måleområde: 0,04 − 100 µmol/L
 • Variasjonskoeffisient: CV≤10%
 • Terapeutisk område: Terapeutisk område: I henhold til spesifikke behandlingsprotokoller ( Mer om terapeutisk område )
 • Spørsmål om analyseresultater, vurdering osv, Kontakt oss
 • Informasjon om aktuelle legemidler
  Methotrexate Pfizer®: FelleskatalogenPreparatomtale hos Legemiddelverket
  Methotrexate Teva®: FelleskatalogenPreparatomtale hos Legemiddelverket
  Methotrexat Accord®: FelleskatalogenPreparatomtale hos Legemiddelverket
  Legemiddelhåndboka

Metotreksat − analyse og monitorering

Les mer her om:
Terapeutisk område for metotreksat
Kryssreaktivitet med metotreksat-analysen
Metotreksat-analyse ved behandling med Glucarpidase (Karpoksypeptidase; Voraxaze®)
Lavdosert metotreksat

Terapeutisk område for metotreksat

Metotreksat-analysen brukes i forbindelse med høydose-metotreksat-behandling ved en rekke kreftsykdommer. Behandlingen følger da veldefinerte og detaljerte protokoller som angir tidspunktene for prøvetaking i forhold til metotreksat-infusjon samt hvordan analyseresultatene tolkes og brukes. I dette inngår vanligvis kombinasjon med såkalt redningsterapi, det vil si behandling med folinsyre eller levofolinsyre. Informasjon om behandlingsprotokollene finnes på Oncolex.
Et eksempel som illustrerer bruken av denne analysen finnes f.eks. under Medikamentell behandling av akutt lymfatisk leukemi hos barn.

Kryssreaktivitet med metotreksat-analysen

7-OH-metotreksat
Hovedmetabolitten av metotreksat er 7-hydroksymetotreksat. Mulig kryssreaktivitet med ARK-metoden er testet for konsentrasjoner i klinisk relevant område (1000 µmol/L), uten utslag på metotreksat-resultatet.
DAMPA
Metabolitten DAMPA (4-[[2,4-diamino-6-(pteridinyl)methyl]-methylamino]-benzoic acid] kryssreagerer i en viss grad, men dannes normalt ikke i så store konsentrasjoner at det vil ha innflytelse på analysen.

Andre kryssreaksjoner
En rekke andre legemidler og endogene substanser er testet for mulig interferens med metotreksat-analysen, uten at det er rapportert noen kryssreaktivitet av betydning (bortsett fra det som er nevnt om DAMPA i avsnittet ovenfor).

Metotreksat-analyse ved behandling med Glucarpidase (Karpoksypeptidase; Voraxaze®)

Ved eventuell behandling med glucarpidase (=rekombinant karboksipeptidase; Voraxaze®) vil det bli dannet betydelige mengder DAMPA, som vil påvirke metotreksat-analysen når ARK-metoden eller andre immunoassays benyttes. Disse metodene vil da vise totalt feilaktige verdier. Ved behov for analyse av metotreksat i en slik situasjon, se mer under menyvalget «Metotreksat spesial» som egen analyse.

Lavdosert metotreksat

Når metotreksat benyttes i lave doser, som ved antiinflammatorisk og immunsupprimerende behandling (bl.a. ved særlig refraktære tilfeller av psoriasis/psoriatisk artritt, revmatoid artritt, polymyositt, inflammatorisk tarmsykdom o.a.), har det neppe hensikt å måle serumkonsentrasjon av metotreksat. For det første vil man stort sett få resultater under nedre målegrense med de aktuelle metoder, dessuten er det ikke dokumentasjon for monitorering og terapeutisk område ved disse indikasjoner.
Siden lavdose metotreksat blir dosert f.eks én gang pr uke, er det en kilde til misforståelse og det hender at pasienter inntar denne dosen daglig. Ved mistanke om slik eller lignende misforståelse, som medfører overdosering og forgiftning, kan det være aktuelt å måle metotreksat-konsentrasjonen. Det anbefales da at man tar kontakt med laboratoriet for å avklare prøvetaking og analyse, og gjør spesielt oppmerksom på at det er mistanke om overdosering.

Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan