Print Friendly, PDF & Email

 • Analyse: Cytokrom P450(CYP)2D6–genotyping
 • Indikasjon:
  • Tidligere, pågående eller planlagt behandling med legemidler som i betydelig grad metaboliseres av CYP2D6-enzymet. Mange legemidler omsettes via CYP2D6, se eksempler på substrater
  • Aktuelle legemidler kan f.eks. være: aripiprazol (Abilify®), haloperidol (Haldol®), perfenazin (Trilafon®), zuklopentiksol (Cisordinol®), amitriptylin (Sarotex®), nortriptylin (Noritren®), kodein, tramadol (Nobligan®), tamoksifen (Nolvadex®)
 • Prøvemateriale:
  • EDTA-fullblod, volum: 0,5 mL
  • Prøvetakingstidspunkt: Ingen restriksjoner
  • Oppbevaring: Prøven er holdbar flere døgn i romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses.
  • Forsendelse: Ordinær post, kan sendes i romtemperatur.
 • Analysemetode:
  • Sanntids-PCR med alleldeteksjon vha. hybridiseringsprober og smeltekurveanalyse
   –Apparatur: LightCycler® 480 (Roche®)
  • Analysen omfatter følgende genvarianter (allel): CYP2D6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*6, CYP2D6*5 (delesjon) og CYP2D6*6-multiplikasjon.
   Les mer om genvariantene som undersøkes.
 • Svarrapportering:
  • Svartid: vanligvis innen 2 uker, ta kontakt dersom det haster mer.
  • CYP2D6-genotype (allelkombinasjon) rapporteres basert på det samlede resultatet etter analyse av CYP2D6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*6, CYP2D6*5 (delesjon) og CYP2D6*6 -multiplikasjonallelene. Eks. CYP2D6*1/*4 (heterozygot for *4-allel).
  • CYP2D6*1 (villtype) betyr at ingen av de undersøkte sekvensvariantene er påvist og innebærer vanligvis normal enzymaktivitet. Forekomst av andre sjeldne sekvensvarianter som kan ha betydning for enzymaktiviteten kan ikke utelukkes.
  • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Svartolkning –Klinisk betydning av CYP2D6-genotype avhenger bl.a. av:
  • Betydningen genvarianten(e) har for enzymaktivitet.
  • Kombinasjon av genvarianter (se tabell).
  • Type legemiddel
   • Terapeutisk område.
   • Betydningen av CYP2D6 for aktivering/inaktivering av legemidlet i forhold til andre metabolismeveier.
  • Miljøfaktorer: CYP2D6-enzymaktiviteten påvirkes i stor grad av ulike miljøfaktorer
   • Eksempler på CYP2D6-hemmere
    • Bupropion (Wellbutrin®), fluoksetin (Fontex®), paroksetin (Seroxat®), duloksetin (Cymbalta®), sertralin (Zoloft®), amiodaron (Cordarone®)
    • Se også interaksjonstabell.

Betydning av CYP2D6 genvarianter

Genotype (allelkombinasjon) Betydning for enzymaktivitet1 Klinisk betydning for legemidler som inaktiveres av CYP2D6 Klinisk betydning for legemidler som aktiveres av CYP2D6
Eks. amitriptylin (Sarotex®), nortriptylin (Noritren®), perfenazin (Trilafon®), risperidon (Risperdal®), zuklopentiksol (Cisordinol®), metoprolol (Selo-Zok®) Eks. kodein, tramadol (Nobligan®))

CYP2D6*1/*1xN
CYP2D6*1xN/*1xN

(Minst 3 funksjonelle CYP2D6-kopier)

Økt enzymaktivitet.

Nedsatt effekt av legemidlet.
Behandling med trisykliske antidepressiva bør unngås eller følges med konsentrasjonsmålinger (se også CYP2C19).2
Økt effekt og/eller bivirkninger.

Behandling med kodein bør unngås pga. økt risiko for toksisitet.
Det kan også være økt risiko for toksisitet ved behandling med tramadol, oksykodon og hydrokodon.3

CYP2D6*1/*1
(2 funksjonelle CYP2D6-kopier)

Normal enzymaktivitet

CYP2D6*1/*3
CYP2D6*1/*4
CYP2D6*1/*5

(1 funksjonelt CYP2D6-allel)

Redusert enzymaktivitet.

Økt effekt og/eller bivirkninger.

Behandling med trisykliske antidepressiva bør starte med 25 % lavere doser og følges med konsentrasjonsmålinger (se også CYP2C19).2

Nedsatt effekt av legemidlet.
Velg alternativt legemiddel dersom utilstrekkelig smertestillende effekt av kodein eller tramadol.3

CYP2D6*3/*3
CYP2D6*4/*4
CYP2D6*5/*5
Andre kombinasjoner av *3, *4 og *5 alleler.
(2 defekte alleler).

Manglende enzymaktivitet.

Økt effekt og/eller bivirkninger.

Behandling med trisykliske antidepressiva bør unngås eller evt. startes opp med 50 % lavere doser og følges med konsentrasjonsmålinger (se også CYP2C19).2

Nedsatt eller manglende effekt.

Behandling med kodein bør unngås pga. manglende smertestillende effekt. Effekten kan også være nedsatt for tramadol.3

1Enzymaktiviteten kan også påvirkes av miljøfaktorer og andre genetiske faktorer.
2CPIC Guideline for CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes and Dosing om Tricyclic Antidepressants, 2013 (PMID: 23486447)
3CPIC Guidelines for Cytochrome P450 2D6 Genotype and Codeine Therapy: 2014 Update, 2014 (PMID: 24458010)

 • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Lenker og litteratur
  • Oversikt CYP2D6-genvarianter www.cypalleles.ki.se/
  • Oversikt over CYP2D6-substrater, -hemmere og –indusere medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/
  • Klinisk relevans CYP2D6-genotype PharmGKB
  • Trisykliske antidepressiva
   • Hicks JK et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes and Dosing om Tricyclic Antidepressants. Clin Pharmacol Ther. 2013 May;93(5):402-8. (PMID: 23486447)
  • Antipsykotika
   • Schizophr Res. 2013 Sep;149(1-3):1-14. (PMID: 23870808)
  • Opioider (kodein, tramadol)
   • Crews KR et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guidelines for Cytochrome P450 2D6 Genotype and Codeine Therapy: 2014 Update. Clin Pharmacol Ther. 2014 Apr;95(4):376-82. (PMID: 24458010)
  • Antihypertensiva:
   • Blake CM et al. A meta-analysis of CYP2D6 metabolizer phenotype and metoprolol pharmacokinetics. Clin Pharmacol Ther. 2013 Sep;94(3):394-9. (PMID: 23665868)
   • Yip VL et al. Expanding role of pharmacogenomics in the management of cardiovascular disorders. Am J Cardiovasc Drugs. 2013 Jun;13(3):151-62.(PMID: 23579966)
  • Tamoksifen:
   • Rae JM. CYP2D6 genotype should not be used to determine endocrine therapy in postmenopausal breast cancer patients. Clin Pharmacol Ther. 2013 Aug;94(2):183-5 (PMID: 23872830)
   • Zeng Z. et al. CYP2D6 polymorphisms influence tamoxifen treatment outcomes in breast cancer patients: a meta-analysis. Cancer Chemother Pharmacol. 2013 Aug;72(2):287-303.(PMID: 23712329)
   • Kiyotani K. et al. mportant and critical scientific aspects in pharmacogenomics analysis: lessons from controversial results of tamoxifen and CYP2D6 studies. J Hum Genet. 2013 Jun;58(6):327-33. (PMID: 23657426)

Av Sara Bremer & StB [lastupdated format=»d.m.y» before=»(Oppdatert pr.» after=»)»]

Sist oppdatert 22.april 2015 av Stein Bergan