Print Friendly, PDF & Email

 • Analyse: Dihydropyrimidin dehydrogenase (DPYD)–genotyping
 • Indikasjon:
  • Tidligere, pågående eller planlagt behandling med legemidler som metaboliseres av dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD)-enzymet.
   • Aktuelle legemidler er fluoropyrimidiner som fluorouracil (Flurablastin®), kapecitabin (Xeloda®) eller tegafur (Teysuno®)
  • Utredning av medfødte defekter i purin/pyrimidin stoffskiftet. Dersom indikasjon er utredning av medfødt metabolsk sykdom uavhengig av cytostatikabehandling, ta kontakt med Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Avd. for medisinsk biokjemi, OUS, Rikshospitalet på tlf.: 23 07 10 48
 • Prøvemateriale:
  • EDTA-fullblod, volum: 0,5 mL
  • Prøvetakingstidspunkt: Ingen restriksjoner
  • Oppbevaring: Prøven er holdbar flere døgn i romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses.
  • Forsendelse: Ordinær post, kan sendes i romtemperatur.
 • Analysemetode:
  • Sanntids-PCR med alleldeteksjon vha. hybridiseringsprober og smeltekurveanalyse
   –Apparatur: LightCycler® 2.0 og 480 (Roche®)
  • Analysen omfatter følgende genvariant (allel): DPYD*2A (c.1905+1G>A). Les mer om genvariantene som undersøkes.
 • Svarrapportering:
  • Svartid: vanligvis innen 2 uker, ta kontakt dersom det haster mer.
  • DPYD-genotype (allelkombinasjon) rapporteres basert på det samlede resultatet etter analyse av DPYD*2A-allelet. Eks. DPYD*1/*2A (heterozygot) eller DPYD*2A/*2A (homozygot).
  • DPYD*1 (villtype) betyr at ingen av de undersøkte sekvensvariantene er påvist og innebærer vanligvis normal enzymaktivitet. Forekomst av andre sjeldne sekvensvarianter som kan ha betydning for enzymaktiviteten kan ikke utelukkes.
  • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Svartolkning
  • Klinisk betydning av DPYD-genotype ved behandling med fluoropyrimidiner avhenger bl.a. av:
   • Kombinasjon av genvarianter (se tabell).
   • Terapeutisk område og behandlingsregime

Betydning av DPYD genvarianter

Genotype (allelkombinasjon) Betydning for enzymaktivitet1 Klinisk betydning for metabolisme av fluorouracil (Flurablastin®), kapecitabin (Xeloda®) eller tegafur (Teysuno®) Doseringsanbefaling2

DPYD*1/*1

Normal DPD-enzymaktivitet1

”Normal” risiko for fluoropyrimidintoksisitet.2

Standard dosering i henhold til aktuell behandlingsprotokoll.2

DPYD*1/*2A

Redusert DPD-enzymaktivitet. (30–70% av normal aktivitet).1

Økt risiko for alvorlig og dødelig toksisitet ved behandling med fluoropyrimidiner.2

Startdosen må reduseres minst 50% i forhold til normal startdose. Doseringen må deretter titreres basert på toksisitet eller konsentrasjonsmålinger dersom tilgjengelig.2

DPYD*2A*2A

Manglende DPD-enzymaktivitet.

Økt risiko for alvorlig og dødelig toksisitet ved behandling med fluoropyrimidiner.2

Behandling med fluoropyrimidiner (fluorouracil, kapecitabin eller tegafur) er ikke anbefalt. Velg alternativ behandling.2

1Enzymaktiviteten kan også påvirkes av miljøfaktorer og andre genetiske faktorer.
2Basert på retningslinjer fra Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) publisert i 2013. Retningslinjene er en ekspertuttalelse basert på fagfellevurdert litteratur som var tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet.

Av Sara Bremer & StB (Oppdatert pr. 19.12.13)