Print Friendly, PDF & Email

 • Analyselaboratorium: Radiumhospitalet, Avd for medisinsk biokjemi
 • Analyse: Tocilizumab
 • Aktuelle legemidler: RoActemra®
 • Prøvemateriale: Serum gelrør eller rør uten tilsetning, volum: 0,5 ml serum (pr analyse).
 • Prøvetakingstidspunkt: rett før dose ved infusjon (C0; ‘bunnspeil’);
  ved subkutan injeksjon har prøvetidspunkt antagelig mindre betydning.
 • Oppbevaring: Holdbar minst 1 uke i kjøleskap • Lengre tid: i fryser
 • Forsendelse: Ordinær post; romtemp
 • Analysemetode: 3-trinns immunofluorometrisk metode(IFMA) på analyseinstrumentet AutoDELFIA.
 • Analyserutine: Tocilizumabkonsentrasjon analyseres ca hver fjerde uke (avhengig av antall prøver)
 • Konsentrasjonsområde som måles: 1-100 mg/L
 • Variasjonskoeffisient: CV=10% for tocilizumab.
 • Terapeutisk område: P-tocilizumab 10-25 mg/L ved intravenøs administrering hos voksne (svært usikkert målområde)
 • Spørsmål om analyseresultater, vurdering osv, Kontakt oss
 • Informasjon om aktuelle legemidler
  RoActemra®: Felleskatalogen
  • Preparatomtaler hos Legemiddelverket finnes nå med lenke direkte i Felleskatalogen, se tab’en «SPC» under preparatomtalene der.
  Legemiddelhåndboka om tocilizumab.Bruk av tocilizumab konsentrasjonsmåling

-Bakgrunn

 • Tocilizumab er et humanisert monoklonalt antistoff rettet mot interleukin-6 reseptor. Det gis vanligvis som intravenøse infusjoner, men er også godkjent som subcutane injeksjoner hos voksne med revmatoid artritt.
  Tocilizumab brukes hovedsakelig i behandlingen av revmatoid artritt og juvenil idiopatisk artritt, samt kjempecellearteritt hos voksne.
 • Ved å justere behandlingen på bakgrunn av medikamentkonsentrasjonen hos den enkelte pasient kan legen redusere sannsynligheten for at pasienten behandles med for høy eller lav dose. I tillegg kan målingene bidra til at pasienter som får uvirksomt og potensielt skadelig medikament, avslutter eller bytter til annen behandling.

-Tolkning av analyseresultat

 • Terapeutisk område: P-tocilizumab 10-25 mg/L ved intravenøs administrering hos voksne (svært usikkert målområde)
 • Ved god effekt, eventuelt remisjon, og høy serumkonsentrasjon kan legen vurdere å redusere medikamentdosen.
 • Ved dårlig eller tap av initial effekt, kan legen vurdere medikamentbytte ved adekvat serumkonsentrasjon (dvs manglende virknng) og doseøkning ved lav serumkonsentrasjon.

Av JE Gehin, N Bolstad & StB [lastupdated format=»d.m.y» before=»(Oppdatert pr.» after=»)»]

Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan