• Spesialanalyse, utføres etter forhåndsavtale med laboratoriet
 • Analyse Hydroksyklorokin (HCQ)
  • (evt +metabolittene desetylhydroksyklorokin (DHCQ), desetylklorokin (DCQ) og bisdesetylklorokin (BDCQ) )
 • Prøvemateriale: Fullblod (EDTA; ikke gel-glass)
 • Analysemetode: LC-QTOF-MS
 • Måleområde: 0,1-10 µmol/L (HCQ) (evt høyere kons ved behov)
 • CV variasjonskoeffisient (mellom serier) =under uttesting
 • Holdbarhet: =under uttesting
  • Forsendelse: På tørris
 • Laboratoriets rutine: Analyseres på forespørsel og etter avtale med laboratoriet
  • Gjeldende analysemetode ble tatt i bruk 2022.
 • Info om legemidler (relevante for analysen):
 • Om bruk av analyseresultater i forskning, les her

Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene. Se telefonnummer under menyvalget Rekvisisjoner og kontakt øverst på websiden.

Forskningsprosjekter. Sykehuslaboratoriene har samme policy omkring bruken av analyseresultater i forskning; man ønsker å bli orientert på forhånd. Skifte av metoder er eksempel på informasjon som kan være essensiell for tolkning av resultatene, beskrivelse av presisjon ved publisering etc. Utover dette er det også andre aspekter som skal vurderes (spesielle forhold ved forskningsprøver og analyse, økonomi, publisering etc). Mer info for henvendelse om analyser til forskningsprosjekter finnes på avdelingens webside.

Sist oppdatert 22.november 2022 av Stein Bergan