• Det meste av info som behøves for prøver til målt GFR basert på joheksol,
  er tatt med på den nye rekvisisjonen.

 • Analyse: Målt GFR, basert på injeksjon av joheksol (Omnipaque ® =iohexol) og analyse i blodprøver
 • Prøvemateriale: Serum (glass uten tilsetning, send inn serum), volum: minst 0,3 ml serum (sentrifugert)
Prøvetakingstidspunkter, angitt i timer etter injeksjon av Omnipaque. [GFR i ml/min/1,73m2]
NB: Tidspunkt for prøvetaking som angitt nedenfor, behøver ikke være eksakt på hele timen, bare klokkeslettet for når prøven ble tatt blir angitt nøyaktig på rekvisisjonen (+/- 15 minutter går helt fint).

GFR >40 GFR 10-40 GFR <10
Tidspkt 1-punkts-måling 3 timer
etter inj.
8 timer
etter inj.
24 timer
etter inj.
Tidspunkter 2-punkts måling 2 timer
og
5 timer etter inj.
2 timer
og
8 timer etter inj.
2 timer
og
24 timer etter inj.

 

 • Oppbevaring (sentrifugert serum eller plasma): 5 døgn i romtemp. • 2 uker i kjøleskap • Lengre tid: i fryser.
 • Forsendelse: Prøven bør sendes samme dag, evt dag 2. Ordinær post og romtemp er greit. Hvis prøven skal oppbevares, bør den fryses fram til forsendelse, men kan da sendes i romtemp.
 • Analysemetode: LC-MS/MS.
 • Analyserutine: analyseres flere dager pr uke. Hvis det haster mer, må laboratoriet kontaktes på forhånd.
 • Konsentrasjonsområde (måleområde): −
 • Variasjonskoeffisient: CV <6%
 • Referanseområde: xxxxxxxxx
 • Spørsmål om analyseresultater, vurdering osv, Kontakt oss

Sist oppdatert 28.februar 2024 av Stein Bergan