[table id=18 /]

Definisjonen av CYP2B6*6 -varianten inneholder en mutasjon til, nemlig c.785A>G. I tillegg er det identifisert en del varianter som inneholder en eller flere mutasjoner i tillegg til disse to. Alle disse forekommer imidlertid såpass sjeldne at det for praktiske formål holder å undersøke den ene som nevnt i tabellen. Hvis den kan påvises er det overveiende sannsynlig at variant *6 foreligger.

Sist oppdatert 25.mars 2021 av Stein Bergan