AllelHGVS referansesekvens Kodende HGVS referansesekvens ProteinReferanse SNPMolekylær effektAllel funksjonIntrodusert i analyse fra
*6
(se fotnote)
NM_000767.4:c.516G>TNP_000758.1:p.Gln172Hisrs3745274AminosyreendringRedusert enzymaktivitetnov 2013

Definisjonen av CYP2B6*6 -varianten inneholder en mutasjon til, nemlig c.785A>G. I tillegg er det identifisert en del varianter som inneholder en eller flere mutasjoner i tillegg til disse to. Alle disse forekommer imidlertid såpass sjeldne at det for praktiske formål holder å undersøke den ene som nevnt i tabellen. Hvis den kan påvises er det overveiende sannsynlig at variant *6 foreligger.

Sist oppdatert 25.mars 2021 av Stein Bergan