Denne kalkulatoren for gentamicin-dosering er designet for å forenkle etterlevelse av anbefalingen i Nasjonal retningslinje.
I 2023 har det kommet ny versjon av Nasjonal retningslinje for antibiotika i sykehus.
Ved indikasjonen sepsis eller mulig sepsis (ukjent fokus) hos pasienter uten kronisk nyresykdom og med lav risiko for utvikling av akutt nyreskade, ønsker man å videreføre anbefalingen med gentamicin+ benzylpenicillin.

[Helsedirektoratet (2013). Antibiotika i sykehus [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 26. juni 2023, lest 13. oktober 2023). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus]

I disse retningslinjene er dosering og konsentrasjonsmåling av aminoglykosider omtalt. Det er også henvisning til en detaljert anbefaling fra Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS). Kalkulatoren her er designet som et praktisk enklere alternativ til å følge de anbefalte nomogrammene manuelt. Det er ikke lagt inn noen estimat utover det som allerede er beskrevet i retningslinjene. Ambisjonen med denne kalkulatoren er at det forhåpentlig blir enklere å bruke gentamicin korrekt og dermed minimere risiko for toksisitet og behandlingssvikt.

Kalkulatoren er validert ved en sammenligning med en internasjonalt brukt kalkulator ‘ClinCalc’ [https://clincalc.com/Aminoglycoside/]

Doseveiledningen er basert på anbefalingen i nasjonal retningslinje Antibiotika i sykehus. Denne kalkulatoren er utviklet av Kwame Boateng, Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus

Sist oppdatert 13.februar 2024 av Stein Bergan