Forklaring…

Det er dokumentert …

En viktig forutsetning …

Utregningen blir naturligvis feil hvis feilaktige data oppgis. Vær derfor nøye med ‘input’ og meld gjerne tilbake til oss dersom du finner feil eller utydeligheter i kalkulatoren.

NB: Det er en tidsbegrensning på hvor lenge vinduet med kalkulatoren kan være åpent. Dersom det blir grått og inaktivt, er det bare å ‘refreshe’ (F5-tasten) eller gå inn på nytt.

Vi har gjort det vi kan for å teste denne kalkulatoren, men det er ikke mulig å garantere den feilfri. Dosering og justering av vankomycindose må derfor overprøves av behandlende lege som er ansvarlig for doseringen til den enkelte pasient.

Kalkulatoren er utviklet av Kwame Boateng, Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus

Sist oppdatert 25.mai 2023 av Stein Bergan