Om aminoglykosider og vankomycin

Anbefalte konsentrasjonsområder for voksne:

Antibiotikum Infusjonstid Minimumsverdi («0-prøve») Verdi etter 8 timer (8-timers prøve) Maksimumsverdi (1-times prøve)

Gentamicin
Dosering 1 gang daglig
Dosering 2-3 ganger daglig

30 minutter

30 minutter

<0,5 mg/L

<2 mg/L

1,5 – 4 mg/L

– – –

– – –

6 – 12 mg/L

Tobramycin
Dosering 1 gang daglig
Dosering 3 ganger daglig

30 minutter

30 minutter

<0,5 mg/L

<2 mg/L

1,5 – 4 mg/L

– – –

– – –

6 – 12 mg/L

Amikacin1
Dosering 3 ganger daglig

30 minutter

<10 mg/L

Vankomycin

60 minutter

15 – 20 mg/L

– – –

(i spesielle situasjoner)

1Amikacin analyseres ved behov ved Klinisk farmakologi Ullevål
Tidspunkt for 1-times og 8-timers prøve regnes fra start av infusjon.

Sist oppdatert 25.februar 2021 av Stein Bergan