Legemiddelanalyser og farmakogenetiske analyser som utføres ved Avdeling for farmakologi, Rikshospitalet, er listet i venstremenyen. Her er også analysene av biologiske midler listet; de utføres ved Radiumhospitalet.

Full oversikt over alle analysene som utføres ved laboratoriene i Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus, finnes her:
Legemiddelanalyser, farmakogenetiske analyser og rusmiddelanalyser

Sist oppdatert 21.juli 2021 av Stein Bergan