Oversikter over analysene som utføres ved Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus, finnes her:
Legemiddel- og rusmiddelanalyser
(de som utføres ved Rikshospitalet er listet i venstremenyen her, nærmere omtale ved å klikke på analysene)

Farmakogenetiske analyser
(disse er også listet i venstremeny her, med nærmere omtale)


Sist oppdatert 4.februar 2021 av Stein Bergan