Andre analyser

Andre analyser enn de med egne definerte grupper (categories)

 
 • GFR målt (nyrefunksjon)

  Det meste av info som behøves for prøver til målt GFR basert på joheksol, er tatt med på den nye […]

   
 •  
 • Flukonazol

  Flukonazol-analysen er foreløpig etablert for forskningsformål. Bruk ordinær rekvisisjon (som evt kan lastes ned her) og skriv Flukonazol i ledig […]

   
 •  
 • Metotreksat spesial

  NB Dette er analyserutine for metotreksat kun ved samtidig bruk av karboksipeptidase (glucarpidase; Voraxaze). Ellers, se beskrivelsen for ordinær metotreksat-analyse. […]

   
 •  
 • Vorikonazol

  … Analyse: Vorikonazol Aktuelle legemidler: Vfend® (legemiddel mot systemiske soppinfeksjoner) Prøvemateriale: Serum (glass uten tilsetning, send inn serum), volum: minst […]

   
 •  
 • Metotreksat

  NB I spesialtilfeller hvor det brukes «motgift» karboksipeptidase (glucarpidase; Voraxaze) må det brukes en annen, spesiell analysemetode for metotreksat. Analyse: […]

   
 •