Immunsuppressiva

Analyser som rubriseres som immunsuppressiva, for menyen

 
 • Adalimumab

  Analyselaboratorium: Radiumhospitalet, Avd for medisinsk biokjemi Analyse: Adalimumab og eventuelt antistoff mot adalimumab (mer info nedenfor) Aktuelle legemidler: Humira® Prøvemateriale: […]

   
 •  
 • 6-TGN and me-MP

  Results are reported for both 6-TGN and me-MP when the 6-TGN analysis is ordered Analysis: 6-TGN (6-thioguanine nucleotides) & me-MP […]

   
 •  
 • Infliksimab

  Analyselaboratorium: Radiumhospitalet, Avd for medisinsk biokjemi Analyse: Infliksimab og eventuelt antistoff mot infliksimab (mer info nedenfor) Aktuelle legemidler: Remicade®, Remsima® […]

   
 •  
 • Sirolimus

  Ny analysemetode tatt i bruk 18.8.2015; mer info nederst på siden. Analyse: Sirolimus Aktuelle legemidler: Rapamune® Prøvemateriale: EDTA-fullblod, volum: 0,5 […]

   
 •  
 • 6-TGN og meMP

  Metyl-merkaptopurin (me-MP) blir automatisk analysert og rapportert når man rekvirerer 6-TGN. Mer info om dette nederst på denne siden. This […]

   
 •