Print Friendly, PDF & Email
 • Ny analysemetode tatt i bruk 18.8.2015; mer info nederst på siden.
 • Analyse: Everolimus
 • Aktuelle legemidler: Certican®
 • Prøvemateriale: EDTA-fullblod, volum: 0,5 ml
 • Prøvetakingstidspunkt: som regel umiddelbart før dose (C0)
 • Oppbevaring: 7 døgn i romtemp • 7 døgn i kjøleskap • Lengre tid: i fryser
 • Forsendelse: Ordinær post; romtemp
 • Analysemetode: UHPLC-MS/MS (massespektrometri, egen metode)
  • Apparatur: Thermo Transcend II LX-2 TSQ Thermo Quantiva™ (Thermo Scientific)
 • Analyserutine: analyseres daglig hverdager, svar samme dag
 • Konsentrasjonsområde: 0,7-65 µg/L (evt høyere kons ved behov)
 • Variasjonskoeffisient: CV=8%
 • Terapeutisk område: Se immunsuppressive protokoller
 • Spørsmål om analyseresultater, vurdering osv, Kontakt oss
 • Informasjon om aktuelle legemidler
  Certican®: Felleskatalogen • Preparatomtale hos Legemiddelverket finnes nå med lenke direkte i Felleskatalogen, se tab’en «SPC» under preparatomtalen der.
  LegemiddelhåndbokaNy analysemetode for everolimus pr 18.8.2015

 • Laboratorieenheten ved Avdeling for farmakologi, Rikshospitalet, vil i løpet av august og september 2015 ta i bruk nye analysemetoder for flere immunsuppressiva. Først ut er everolimus og sirolimus, som analyseres med ny metode fra og med 18.august 2015.
 • For everolimus er kortversjon av endringen som følger: Med den nye metoden vil analyseresultatene bli i gjennomsnitt 16% lavere, sammenlignet med tidligere (da det ble benyttet immunoassay, CMIA, som ble utført på instrument av typen Architect® fra Abbott).
  Det er altså gjennomsnittlig endring som er 16%, det vil si at enkelprøver kan avvike både mer og mindre ennn dette.
 • Når disse to metodene viser noe ulike resultater, er det verdt å merke seg at det er den nye metoden vår som blir ansett som såkalt gullstandard. Det betyr at det er grundig dokumentert at analyseprinsippet som nå benyttes (massespektrometri; UHPLC-MS/MS) er den metode som gir nærmest korrekt svar. Dette gjelder spesielt i situasjoner hvor det forekommer betydelig mengde metabolitter (omsetningsprodukter av everolimus), siden disse har en tendens til å bli medbestemt ved immunoassay, men ikke ved massespektrometri.
 • Hvilken betydning kan det ha at resultatene for everolimus nå blir gjennomgående noe lavere?
  -En gjennomsnittlig endring på -16% er ikke så mye, men kan som nevnt også være større i enkelttilfeller.
  -Man kan se på studiene som ligger til grunn for anbefalte konsentrasjonsnivåer ved nyretransplantasjon, hjertetransplantasjon osv. I slike studier har det ofte vært tillatt at de enkelte sentra bruker sin rutinemetode, noe som innebærer at flere forskjellige metoder kan være brukt innen samme studie og at eventuelle anbefalte konsentrasjoner må sees i lys av dette.
  -Fra laboratoriets side vil vi anbefale at man alltid tar en ekstra kontroll hvis et uventet (lavt eller høyt) resultat skulle dukke opp. Så bør man vurdere eventuelle justeringer av dosen i lys av disse resultatene samt den totale kliniske vurdering (annen immunsuppresjon, risiko ved over- eller under-immunsuppresjon, mulige bivirkninger osv.) En konsekvens av ny metode, er at man nå nærmest kan se bort fra at konsentrasjonen av everolimus skulle være overestimert.
 • Kvalitetskontroll. Laboratoriet har sine egne løpende kontrollrutiner som skal gardere mot at det blir gitt ut feilaktige svar og at resultatene drifter fra dag til dag. I tillegg til dette deltar vi i et internasjonalt program for kvalitetskontroll, hvor vi analyserer prøver som blir distribuert til flere hundre tilsvarende laboratorier rundt i verden, for å sikre at alle i størst mulig grad måler på samme nivå (for samme metode).
 • Forskningsprosjekter. Laboratoriene har samme policy omkring bruken av analyseresultater i forskning; man ønsker å bli orientert på forhånd. Et metodeskifte som dette er eksempel på informasjon som kan være essensiell for tolkning av resultatene, beskrivelse av presisjon ved publisering etc. Utover dette er det også andre aspekter som skal vurderes (spesielle forhold ved forskningsprøver og analyse, økonomi, publisering etc). Mer info for henvendelse om analyser til forsknigsprosjekter finnes på avdelingens webside.
 • Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene. Kontaktperson: Stein Bergan tlf 23071082.

Av N.T. Vethe og S.Bergan [lastupdated format=»d.m.y» before=»(Oppdatert pr.» after=»)»]

Sist oppdatert 11.august 2016 av Stein Bergan