Kalkulator for beregning av dosering, som tar hensyn til overvekt og justerer til «justert ideell kroppsvekt» (JIKV). Foreløpig kun gyldig for pasienter over 18 år. Denne kalkulatoren er satt opp for bruk ved dosering av busulfan, men kan selvsagt brukes for andre legemidler der det måtte være relevant med slik tilpasning. Justering av vekt slår inn når kroppsmasseindeks KMI>25. (Beregning av kroppsoverflate er tatt med som tilleggsinfo selv om det vanligvis ikke brukes for busulfan.)

Sist oppdatert 25.juli 2023 av Stein Bergan