Innsending av prøver
Avd for farmakologi, Rikshospitalet, har felles prøvemottak med Avd for medisinsk biokjemi.
Levering: Rikshospitalet, Oppgang B2, 2.etasje.
Prøver til disse laboratoriene kan altså sendes samlet til:
Oslo Universitetssykehus HF – Rikshospitalet
Preanalytisk enhet – Avd. for medisinsk biokjemi
Postboks 4950 Nydalen; 0424 Oslo

Kontakt oss

☎Vakttelefon klinisk farmakologi 94133218

☏Prøvesvar (lab) 23071014 / 23071070;
– – utenom kontortid 23071011

✉ e-post klinfarm-rh@ous-hf.no

? Besøksadresse (lenke med veibeskrivelse kommer)

??Info om prøvemateriale: finnes somlenker under hver enkelt analyse

Rekvisisjoner ? (pdf -nedlastbare)

? (Farmakologi -egen rekvisisjon kommer)

? Farmakogenetikk

? Målt GFR (nyrefunksjon)

? Felles rekvisisjon

Sist oppdatert 12.juli 2022 av Stein Bergan