🩸 Innsending av prøver
Avd for farmakologi, Rikshospitalet, har felles prøvemottak med Avd for medisinsk biokjemi, Oppgang B2, 2.etasje. Prøver til disse laboratoriene kan altså sendes samlet til:
Oslo Universitetssykehus HF – Rikshospitalet
Preanalytisk enhet – Avd. for medisinsk biokjemi
Postboks 4950 Nydalen; 0424 Oslo

Kontakt oss

📞Vakttelefon klinisk farmakologi 94133218

📞Prøvesvar (lab) 23071014 / 23071070;
– – utenom kontortid 23071011

✉ e-post klinfarm-rh@ous-hf.no

🛴 Besøksadresse (lenke med veibeskrivelse kommer)

🩸🧪Info om prøvemateriale: finnes somlenker under hver enkelt analyse

Rekvisisjoner 📜 (pdf -nedlastbare)

💊 (Farmakologi -egen rekvisisjon kommer)

🧬 Farmakogenetikk

🩺 Målt GFR (nyrefunksjon)

💉 Felles rekvisisjon

Sist oppdatert 14.august 2020 av Stein Bergan