Vi har ny rekvisisjon for farmakogenetiske analyser. Den kan lastes herfra.

Vennligst ta i bruk den nye rekvisisjonen for farmakogenetikk, og skrot gamle versjoner.
Denne rekvisisjonen har viktige forbedringer. Den har en liste med legemidler og legemiddelgrupper hvor det er god eller i det minste rimelig evidens for at genvarianter kan være veiledende for dosering eller bidra til forklaring på manglende effekt eller forekomst av bivirkninger.
Dette gir våre rekvirenter mulighet for å krysse av for ett eller flere legemidler, evt en gruppe, uten å måtte ta stilling til hvilke gen-analyser som bør utføres.
Vi på laboratoriet vil velge ut relevante gener for avkrysset legemiddel, evt flere, og i besvarelsen vil vi da ha muligheten til å kommentere mer spesifikt hvilken betydning eventuelle påviste genvarianter kan ha.
Forøvrig: dersom rekvirenten selv ønsker å angi spesifikt ett eller flere gener som skal undersøkes, har man fortsatt muligheten til det ved å angi ønskede gener i eget felt nederst på rekvisisjonen, med eller uten nærmere beskrivelse (bruk eventuelt feltet for kliniske opplysninger).

Vi vil gjerne ha respons fra brukere av rekvisisjonen og disse analysene med forslag til forbedringer.
Bruk gjerne vår vakttelefon på dagtid 9413 3218 eller kommenter i feltet nedenfor, se ‘Leave a comment’.

Sist oppdatert 29.juni 2022 av Stein Bergan