Info om våre analyser etc finnes i venstremenyen på en pc eller ved å klikke meny-ikon på mobil

 

Gentest gir bedre legemiddelbehandling

Les på Oslo universitetssykehus sin blogg Ekspertsykehuset; Silja Skogstad Tuv: Gentest gir bedre legemiddelbehandling.

 

Ny rekvisisjon for farmakogenetikk – bruk den!

Vårt laboratorium har nå en ny rekvisisjon for farmakogenetiske analyser. Den kan lastes ned her.
Vennligst bruk denne rekvisisjonen, og skrot alle gamle versjoner.

Mer info om forbedringene med den nye rekvisisjonen her.

 

Viktig om everolimus- og sirolimus-analysene

I en periode på et par år har det vært rapportert noe for høye konsentrasjoner ved analyse av everolimus og sirolimus. Les mer om dette.

 

DPYD-testing for 5-FU, kapecitabin og tegafur

Farmakogenetisk analyse av DPYD ved vårt laboratorium dekker de fire genvariantene som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Slik testing er nå sterkt anbefalt før behandling med fluorpyrimidiner (fluorouracil, kapecitabin og tegafur). I nyeste oppdatering av Nasjonalt handlingsprogram … for brystkreft, i Sikkerhetsinformasjon fra Legemiddelverket og aktuelle legemiddelprodusenter samt fra EMA med flere, er disse anbefalingene presisert.