Andre analyser

Andre analyser enn de med egne definerte grupper (categories)

 
 • Metotreksat v/glukarpidase

  NB Dette er analyserutine for metotreksat kun ved samtidig bruk av glukarpidase. Rekvirenter bes ta kontakt med laboratoriet for å […]

   
 •  
 • Imatinib

  Om analyse av gentamicin i pasientprøver for terapimonitorering (TDM). Persontilpasset legemiddelbehandling; antibiotika.

   
 •  
 • Gentamicin

  Om analyse av gentamicin i pasientprøver for terapimonitorering (TDM). Persontilpasset legemiddelbehandling; antibiotika.

   
 •  
 • Digoksin

  Analyse: Digoksin Aktuelle legemidler: Lanoxin og Digoxin (Takeda® mfl.) Prøvemateriale: Heparin gel-glass, plasma eller serum, volum: 0,5 ml Prøvetakingstidspunkt: Før […]

   
 •  
 • Vankomycin

  Analyse: Vankomycin Aktuelle legemidler: Vancomycin (Xellia)®, Vancomycin (Pfizer)®, Vancomycin (Fresenius Kabi)®, Vancomycin (MIP Pharma)® Prøvemateriale: Heparin gel-glass, plasma eller serum, […]

   
 •