Andre analyser

Andre analyser enn de med egne definerte grupper (categories)

 
 • Piperacillin

  Antibiotika-analysene meropenem, linezolid, piperacilllin og kloksacillin er etablert primært for bruk ved Ullevål og Rikshospitalet. Se om prøvehåndtering nedenfor. Dersom […]

   
 •  
 • Metotreksat v/glukarpidase

  NB Dette er analyserutine for metotreksat kun ved samtidig bruk av glukarpidase. Rekvirenter bes ta kontakt med laboratoriet for å […]

   
 •  
 • Imatinib

  Om analyse av gentamicin i pasientprøver for terapimonitorering (TDM). Persontilpasset legemiddelbehandling; antibiotika.

   
 •  
 • Gentamicin

  Om analyse av gentamicin i pasientprøver for terapimonitorering (TDM). Persontilpasset legemiddelbehandling; antibiotika.

   
 •  
 • Digoksin

  Analyse: Digoksin Aktuelle legemidler: Lanoxin og Digoxin (Takeda® mfl.) Prøvemateriale: Heparin gel-glass, plasma eller serum, volum: 0,5 ml Prøvetakingstidspunkt: Før […]

   
 •