Immunsuppressiva

Analyser som rubriseres som immunsuppressiva, for menyen

 
 • Mykofenolat

  Analyse Mykofenolat Prøvemateriale: Plasma fra EDTA-blod, volum: 0,5 ml; IKKE gel−glass Prøven må sentrifugeres og plasma til analyse avpipetteres innen […]

   
 •  
 • Everolimus

  Om analyse av gentamicin i pasientprøver for terapimonitorering (TDM). Persontilpasset legemiddelbehandling; antibiotika.

   
 •  
 • Ciklosporin

  Analyse Ciklosporin Prøvemateriale: EDTA-fullblod (lilla propp); volum 0,5 mL. Analysemetode: UHPLC-MS/MS (massespektrometri, egen metode) Måleområde: 10 – 1750 µg/L (høyere […]

   
 •  
 • Takrolimus

  Om analyse av gentamicin i pasientprøver for terapimonitorering (TDM). Persontilpasset legemiddelbehandling; antibiotika.

   
 •  
 • Tocilizumab

  Analyselaboratorium: Radiumhospitalet, Avd for medisinsk biokjemi Analyse: Tocilizumab Aktuelle legemidler: RoActemra® Prøvemateriale: Serum gelrør eller rør uten tilsetning, volum: 0,5 […]

   
 •