Immunsuppressiva

Analyser som rubriseres som immunsuppressiva, for menyen

 
 • Hydroksyklorokin

  Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene. Se telefonnummer under menyvalget […]

   
 •  
 • Mitotan

  Analyse Mitotan Prøvemateriale: plasma fra heparin-rør eller serum; ikke gel-glass; volum 0,5 mL. Analysemetode: UPLC-UV (væskekromatografi, egen metode) Måleområde: 5 […]

   
 •  
 • Mykofenolat

  Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene. Se telefonnummer under menyvalget […]

   
 •  
 • Everolimus

  Om analyse av gentamicin i pasientprøver for terapimonitorering (TDM). Persontilpasset legemiddelbehandling; antibiotika.

   
 •  
 • Ciklosporin

  Mer om ciklosporin-analysen

   
 •