For å få full oversikt over analysene våre, må man skrolle nedover venstremenyen. Vi arbeider også med en mer komplett oversikt over analyser på hele Avdeling for farmakologi (Rikshospitalet, SSE, Ullevål), etterhvert kanskje også analyser som utføres andre steder. Den foreløpige versjonen finnes ved å klikke på «Analyseoversikt» øverst i venstremenyen.

Sist oppdatert 11.mars 2014 av Stein Bergan