For flukonazol er det ikke etablert terapeutisk konsentrasjonsområde eller andre retningslinjer for TDM. Dette blir undersøkt nærmere i en studie og i den forbindelse er analysen etablert. Inntil videre er dette altså ikke en analyse som er anbefalt for rutinebruk, men vi vil naturligvis analysere de prøvene som kommer, dersom noen skulle ha et slikt behov utenom prosjektet.

Sist oppdatert 4.mars 2014 av Stein Bergan