Nyretransplantasjon

Protokollen for nyretransplantasjon er tilgjengelig fra nettsiden til Norsk Nyremedisinsk forening (www.nephro.no):

Protokollen:
www.nephro.no/foreningsnytt/Tx-Protokoll-2014.pdf

Av StB (Oppdatert pr. 10.07.14)