Print Friendly, PDF & Email

Informasjon om infliksimab, adalimumab og andre biologiske legemidler er nå oppdatert og finnes som valg i venstremenyen.

Av Stein Bergan, Avdeling for farmakologi, OUS Rikshospitalet (Oppdatert pr. 22.12.17)