Fra og med 8.februar vil alle våre svarrapporter for everolimus og sirolimus få følgende kommentar tilknyttet analyseresultatet (synlig med ‘mouseover’ i DIPS, og ellers på papirutskrifter fra oss):

«For analysene av everolimus og sirolimus i fullblod har det vært rapportert resultater som har vært noe for høye, sammenlignet med sanne verdier. I gjennomsnitt har våre svar vært ca 18% for høye for everolimus og 14% for høye for sirolimus. Fra og med 8.februar 2021 vil dette være korrigert.
Det betyr at etter denne dato vil man kunne observere en moderat reduksjon (i gjennomsnitt 18% for everolimus og 14% for sirolimus) i konsentrasjonsmålingene hos pasienter hvor man ellers forventer stabil blodkonsentrasjon. I så fall er det altså den nye verdien som er den korrekte.
Disse feilene har oppstått som en følge av produsentens feilaktige deklarering av konsentrasjonen i kalibratorer som brukes i våre analyser. Feilen fra produsent har variert mellom produksjonsbatcher, men gjelder i en viss grad i hvert fall for de siste par årene.
Vi beklager disse avvikene og eventuelle problemer som det kan ha medført i tolkning av analyseresultater. Ved behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med laboratoriet 23071014 eller via vår vakttelefon 94133218 (kl 8-15). Info om våre analyser finnes også på www.anx.no. Seksjon klinisk farmakologi RH, Avd for farmakologi, OUS.»

NB: Fra og med 8.februar vil denne feilen være rettet, slik at resultatene vil stemme med sanne verdier.
Årsaken til disse tidligere avvikene er at leverandøren av kalibratorer ikke har deklarert innholdet korrekt. Dette har med litt varierende utslag antagelig foregått i omkring to år. Det er ekstra kjedelig siden det nettopp er sikkerheten mht kalibrering som gjør at vi og andre laboratorier i økende grad kjøper slike kalibratorløsninger fra eksterne leverandører. Disse feilene har ikke vært tilstrekkelig store til at vi har kunnet se det på de internasjonale kvalitetskontroller som vi regelmessig følger.
Orientering om disse avvikene er meldt spesielt fra til de største brukerne av analysene. Vi på laboratoriet er interessert i tilbakemeldinger fra klinisk side om hvordan man vurderer risiko for at avvik i konsentrasjonene som angitt her kan ha fått konsekvenser.  For kontakt, se telefonnummerne i teksten over.

Sist oppdatert 8.februar 2021 av Stein Bergan