Print Friendly, PDF & Email
  • Vi legger om til en ny analysemetode for metotreksat, den blir tatt i bruk mandag 1.september 2014.
    Kortversjonen er at dette ikke skal få konsekvenser av betydning for klinisk bruk.
Mer informasjon og noen nøkkelopplysninger om analysen og bruken av resultatene, finner man under menyvalg Metotreksat på vår webside anx.no.
Metoden som i mange år har vært brukt ved Rikshospitalet og andre lab’er for analyse av metotreksat, «TDx – Abbott» blir avviklet. Abbott faser ut TDx-instrumentet, og vi som har brukt dette er henvist til å finne andre metoder for analysen. Det finnes flere alternativer, og vi har nå validert en annen metode som vi tar i bruk fra og med mandag 1.september 2014.

Ny metode

Den nye metoden bruker «ARK Methotrexate assay» -det er et kommersielt kit som vi kan bruke på analyseinstrumentet «Modular», som er arbeidshesten for biokjemiske rutineanalyser hos oss. Dette er altså et samarbeid mellom Avdeling for Medisinsk biokjemi som står for det analytiske, og Avdeling for farmakologi som har det medisinskfaglige ansvar, står for informasjon og kontakt med klinikere etc. Resultatene blir rapportert på samme måte som før, og det skal ikke medføre noen endring i vår service rundt denne analysen.
Analyse av metotreksat utføres også ved Sentrallaboratoriet på Radiumhospitalet. Man står foran en lignende omlegging der, men foreløpig brukes fortsatt TDx-metoden.

Validering

Valideringen viste at presisjonen på analysen er omtrent som før, i praksis er variasjonskoeffisienten (CV) under 10%. Vi har dobbelkjørt flere serier med prøver fra rutinen på de to metodene. Rundt nivået 0,2 µmol/L, som er et sentralt område rundt beslutninger i behandlingsprotokollene, ser vi at den nye metoden i gjennomsnitt overestimerer konsentrasjonene med 6% sammenlignet med tidligere metode. Dette vil normalt ikke ha noen klinisk betydning. Ved høye nivåer, i området fra 1 opp til 100 µmol/L, vil den nye metoden gi i gjennomsnitt 10% lavere verdier enn før. De høyeste verdiene ser man i de første prøvene etter en avsluttet infusjon med høydose metotreksat. Da er det viktigste å se at man får et signifikant fall i konsentrasjon. Vi antar at det dermed har mindre betydning at absoluttverdiene er litt lavere enn før. Når konsentrasjoner en gang i blant blir målt til over 100 µmol/L, må prøven re-analyseres etter manuell fortynning. Da er vi utenfor området som denne analysen er akkreditert for, og resultatet vil få en kommentar knyttet til seg som sier at dette er utenfor det akkrediterte området.

Kontakt oss

Vi er selvsagt mottagelige for kommentarer og spørsmål til denne omleggingen; henvendelsene kan rettes til Stein Bergan (tlf 23071082) eller til laboratoriet hvor analysen utføres (23071011; Enhetsleder Astrid Steiro).

Av Stein Bergan, Avdeling for farmakologi, OUS Rikshospitalet [lastupdated format=»d.m.y» before=»(Oppdatert pr.» after=»)»]

Sist oppdatert 28.august 2014 av Stein Bergan