Fra 28.10.20 har vi tatt i bruk ny analysemetode for mykofenolat. Den nye metoden gir resultater som samsvarer med tidligere resultater. I praksis betyr omleggingen at analysen kjøres flere ganger pr dag (mand-fred), dermed vil resultatene på pasientprøver stort sett bli rapportert raskere enn før; enten samme dag som vi har mottatt prøven eller dagen etter. Mykofenolat-analysen utføres nå med UHPLC-teknikk på et instrument av typen Waters… Det har ført til en justering av analyseområdet og analysens presisjon, samt presisering av prøvenes holdbarhet. Info om dette er oppdatert i omtalen av mykofenolat-analysen. Den nye analysemetoden er formelt validert i henhold til det europeiske legemiddelverket (EMA).

Sist oppdatert 6.november 2020 av Stein Bergan