? Til gen-analyser
? EDTA-fullblod, volum: 0,5 mL
? Prøvetakingstidspunkt: Ingen restriksjoner. Tidspunkt har ikke betydning for analyse av genotype.
? Oppbevaring: Prøven er holdbar flere døgn i romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses.
? Forsendelse: Ordinær post, romtemperatur.
Adresse og kontakt her.

Sist oppdatert 14.august 2020 av Stein Bergan