Print Friendly, PDF & Email
Prøver til rutinemessig analyse av TNF-alfa-hemmeren infliksimab mottas nå ved laboratoriet på Radiumhospitalet. Detaljer om prøvetaking etc finnes i venstre meny.
Dette er et samarbeid mellom Avdeling for medisinsk biokjemi og Avdeling for farmakologi. Mer info kommer…

Sist oppdatert 11.november 2013 av Stein Bergan